Quân Nguyễn, Author at 1 Office

Quân Nguyễn

11 Tháng Bảy, 2019
nhan vien nghi viec

KHẮC PHỤC 4 NGUYÊN NHÂN NÀY NẾU KHÔNG MUỐN CÔNG TY MẤT DẦN NHÂN TÀI

Matsushita Kōnosuke – doanh nhân lừng lẫy của Nhật Bản tâm niệm: “Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người”, họ – […]