Báo cáo động - 1 Office

Báo cáo động

Phân hệ báo cáo động


Đây là hệ thống đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho phép khách hàng tự động cấu hình các mẫu báo cáo như đang thao tác trên excel.