• Công việc

  Công việc là tập hợp tất cả các công việc, kế hoạch, mục tiêu của cá nhân, nhóm, tổ chức để hoàn thành dự án. Quản lý công việc giúp giám sát việc giao nhiệm vụ, tiến độ thực hiện công việc, lưu trữ nội dung kế hoạch làm việc…
  Xem thêm

 • Dự án

  Dự án là tập hợp các công việc được hoàn thành bởi một nhóm người trong một khoảng thời gian dự kiến. Dự án thực hiện lưu trữ, quản lý, quản trị các dự án thực tế một cách dễ dàng và tiện lợi hơn…
  Xem thêm

 •  

  “Không chỉ là một giải pháp quản lý. Làm việc mọi lúc mọi nơi”

  – ONEOFFICE