• Đơn xin nghỉ

  Là việc thay thế quy trình quản lý đơn từ thủ công. Khi nhân viên có nhu cầu xin nghỉ, nhân viên tạo đơn xin nghỉ, chuyển cho cấp trên và chờ cấp trên phê duyệt. Cấp trên có quyền duyệt hoặc không duyệt đơn xin nghỉ, theo dõi tình hình nghỉ của các nhân viên mình phụ trách. Tất cả các thao tác đều được thực hiện tức thì và gọn nhẹ…
  Xem thêm

 • Đơn vắng mặt

  Là loại đơn dùng để khai báo vắng mặt có lý do trong khoảng thời gian ngắn như ra ngoài gặp khách hàng, gặp đối tác, hoặc có việc cá nhân. Hệ thống cho phép người dùng khai báo nhiều lý do vắng mặt khác nhau và vắng mặt đó có được chấm công hay không. Ngoài ra hệ thống còn cho phép nhà quản trị giới hạn thời gian cũng như số lần vắng mặt của nhân viên…
  Xem thêm

 • Đơn thuyên chuyển

  Là tính năng giúp người dùng khai báo chuyển công tác sang phòng ban mới, vị trí hoặc chức danh mới. Tất cả thủ tục thuyên chuyển sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua quy trình duyệt của quản lý phòng ban cũ, phòng ban mới và đưa ra quyết định cuối cùng…
  Xem thêm

 • Đơn xin thôi việc

  Đơn xin nghỉ giúp bạn hoàn thành thủ tục xin thôi việc thông qua hệ thống một cách nhanh chóng. Hệ thống tự động khóa tài khoản nếu nhân viên đấy nghỉ việc và đồng thời lưu lại hồ sơ nhân viên đã nghỉ vào một danh sách riêng để quản lý…
  Xem thêm

 • Cài đặt đơn từ

  Cài đặt đơn từ dùng để cấu hình những lý do trong đơn từ như lý do vắng mặt, lý do xin nghỉ, lý do xin thôi việc, hay lý do xin làm thêm. Ngoài ra người quản lý còn có thể cấu hình thời gian để xử lý đơn từ…
  Xem thêm

 •  

  “Không chỉ là một giải pháp quản lý. Làm việc mọi lúc mọi nơi”

  – ONEOFFICE