Báo cáo thống kê

1Office cung cấp đầy đủ các loại báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý nhân sự, giúp quản lý nắm bắt tình trạng, thông tin nhân sự dễ dàng. Hệ thống báo cáo đầy đủ từ hồ sơ nhân sự, tuyển dụng, hợp đồng đến bảo hiểm cùng với các tác vụ tiện ích thông minh như cấu hình báo cáo, gửi mail tự động... chắc chắn đáp ứng công tác thống kê trong quản lý nhân sự.

THEO DÕI TÌNH TRẠNG NHÂN SỰ CHÍNH XÁC

  • Những báo cáo thường dùng trong doanh nghiệp đều được 1Office tự động lập từ các nguồn dữ liệu đã lưu trữ trong hệ thống
  • Cho phép cấu hình báo cáo linh hoạt
  • Tình trạng nhân sự, hợp đồng, tuyển dụng, bảo hiểm… được thống kê một cách chi tiết, chính xác
  • Cho phép xuất file excel từng báo cáo

BIỂU ĐỒ BÁO CÁO TRỰC QUAN, SINH ĐỘNG

  • 1Office cung cấp nhiều loại biểu đồ (Colume chart, Pie chart…) trực quan, sinh động, mang đến cho người quản lý cái nhìn toàn diện về tình trạng nhân sự tại doanh nghiệp.
  • Giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát, đánh giá, so sánh tình trạng nhân sự biến động qua các tháng
  • Cho phép in biểu đồ và tải ảnh xuống với nhiều định dạng được hỗ trợ như: PNG, JPEG, PDF, SVG…

TỰ ĐỘNG GỬI BÁO CÁO CHO NGƯỜI QUẢN LÝ

  • Tính năng cấu hình lịch gửi báo cáo cho phép người dùng cài đặt lịch gửi báo cáo
  • Hệ thống sẽ tự động gửi báo cáo đến email người nhận theo địa chỉ email và thời điểm người dùng đã cài đặt