Công việc

Phân hệ Công việc của 1Office cung cấp các tính năng quản lý dự án, quản lý công việc, khai báo Timesheet theo ngày, theo tuần, báo cáo thống kê tiến độ công việc. Người tham gia dự án sẽ nhận được công việc nhanh chóng qua hệ thống thông báo và qua email. Đồng thời các cài đặt cảnh báo dự án giúp người quản trị kịp thời nắm bắt được các mốc hạn hoàn thành của công việc. Từ đó giúp việc quản lý dự án dễ dàng, thú vị hơn, giúp lãnh đạo có thể đề ra các chiến lược, lập kế hoạch công việc, xem trạng thái dự án cũng như nguồn lực doanh nghiệp.

Công việc

Việc quản lý các công việc trong một dự án thủ công khiến cho người quản trị không nắm được chi tiết tình hình, và tiến độ hoàn thành công việc của nhân viên. 1Office hỗ trợ người quản trị dự án tạo công việc, thêm người tham gia, cập nhật tasklist, tải tài liệu dự án. Người thực hiện dự án nhận được công việc nhanh chóng qua hệ thống thông báo và qua email. Đồng thời các cài đặt cảnh báo dự án giúp người quản trị kịp thời nắm bắt được các mốc hạn hoàn thành của công việc và cho phép người dùng khai báo lịch biểu để kiểm soát được lịch làm việc liên quan đến dự án. Xem thêm

Dự án

Phân hệ Dự án cho phép tạo lập các dự án giúp người dùng dễ dàng quản lý. Cách quản lý này giúp người dùng dễ dàng hoạch định, liên kết cộng tác mọi thành viên trong một nhóm. Các dự án sẽ được quản lý xuyên suốt trong một hệ thống giúp mọi người làm việc một cách liên tục, liền mạch, đồng thời giúp người quản trị dễ dàng theo dõi tiến độ và thông tin của dự án một cách dễ dàng Xem thêm

Báo cáo

Để đánh giá được các tiến độ cũng như tình trạng thực hiện các công việc, dự án thì không thể thiếu báo cáo thống kê. Phân hệ Công việc của 1Office tự động lập báo cáo tỷ lệ hoàn thành công việc chung cũng như chi tiết theo từng nhân viên, cung cấp cho người quản lý cái nhìn tổng quan nhất trong việc quản trị dự án. Xem thêm

In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian