Báo cáo

Để đánh giá được các tiến độ cũng như tình trạng thực hiện các công việc, dự án thì không thể thiếu báo cáo thống kê. Phân hệ Công việc của 1Office tự động lập báo cáo tỷ lệ hoàn thành công việc chung cũng như chi tiết theo từng nhân viên, cung cấp cho người quản lý cái nhìn tổng quan nhất trong việc quản trị dự án.

BÁO CÁO TỶ LỆ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Báo cáo cho người quản lý có cái nhìn tổng quát về toàn bộ dự án mà mình đang quản trị. Họ sẽ biết được dự án của mình đã đi được đến đâu, có đúng với tiến độ đã dự định hay không và công việc của các thành viên trong nhóm được thực hiện như thế nào để có những điều chỉnh phù hợp.

BÁO CÁO CÔNG VIỆC THEO NHÂN VIÊN

Báo cáo sẽ đóng vai trò nhật ký làm việc để nhân viên đi đúng hướng. Qua các báo cáo công việc theo nhân viên giúp người quản lý biết được nhân viên của mình đang ở đâu, họ đã làm được những gì và có cần hỗ trợ hay không để không làm chậm tiến độ của toàn dự án.