Công việc

Việc quản lý các công việc trong một dự án thủ công khiến cho người quản trị không nắm được chi tiết tình hình, và tiến độ hoàn thành công việc của nhân viên. 1Office hỗ trợ người quản trị dự án tạo công việc, thêm người tham gia, cập nhật tasklist, tải tài liệu dự án. Người thực hiện dự án nhận được công việc nhanh chóng qua hệ thống thông báo và qua email. Đồng thời các cài đặt cảnh báo dự án giúp người quản trị kịp thời nắm bắt được các mốc hạn hoàn thành của công việc và cho phép người dùng khai báo lịch biểu để kiểm soát được lịch làm việc liên quan đến dự án.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian