Công việc

Việc quản lý các công việc trong một dự án thủ công khiến cho người quản trị không nắm được chi tiết tình hình, và tiến độ hoàn thành công việc của nhân viên. 1Office hỗ trợ người quản trị dự án tạo công việc, thêm người tham gia, cập nhật tasklist, tải tài liệu dự án. Người thực hiện dự án nhận được công việc nhanh chóng qua hệ thống thông báo và qua email. Đồng thời các cài đặt cảnh báo dự án giúp người quản trị kịp thời nắm bắt được các mốc hạn hoàn thành của công việc và cho phép người dùng khai báo lịch biểu để kiểm soát được lịch làm việc liên quan đến dự án.

TẠO LẬP VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC MỘT CÁCH DỄ DÀNG

  • Người dùng dễ dàng tạo lập công việc với những thông tin đầy đủ như: Tên công việc, thời gian bắt đầu công việc, thời gian kết thúc công việc, thời hạn hoàn thành , các tài liệu liên quan…
  • Trạng thái công việc được cập nhật rõ ràng

TÌNH HÌNH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐƯỢC CẬP NHẬT, THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN, CỤ THỂ

Người dùng có thể cập nhật được tiến độ công việc mình thực hiện đến đâu,bên cạnh đó các cảnh báo về thời gian giúp người dùng biết công việc nào cần ưu tiên làm trước và thời hạn của công việc cần xử lý.

TÀI LIỆU CỦA CÔNG VIỆC ĐƯỢC LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ DỄ DÀNG

Hệ thống hỗ trợ đăng tải và lưu trữ tài liệu từ hai nguồn: Tài liệu từ máy tính và tài liệu đã lưu trữ trong phân hệ Tài liệu