Dự án

Phân hệ Dự án cho phép tạo lập các dự án giúp người dùng dễ dàng quản lý. Cách quản lý này giúp người dùng dễ dàng hoạch định, liên kết cộng tác mọi thành viên trong một nhóm. Các dự án sẽ được quản lý xuyên suốt trong một hệ thống giúp mọi người làm việc một cách liên tục, liền mạch, đồng thời giúp người quản trị dễ dàng theo dõi tiến độ và thông tin của dự án một cách dễ dàng

TẠO LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN DỄ DÀNG

  • Việc lên kế hoạch triển khai dự án và bàn giao công việc, quản lý dự án được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng.
  • Người dùng dễ dàng tạo lập dự án với những thông tin đầy đủ về dự án: Tên dự án, người quản trị dự án, đội ngũ tham gia thực hiện dự án, người theo dõi dự án, các tài liệu liên quan…
  • Trạng thái dự án được cập nhật rõ ràng. Người quản lý luôn luôn nắm bắt được tình trạng thực hiện của dự án.
  • Thêm người thực hiện vào dự án, tạo lập công việc và sự kiện cho dự án được thực hiện linh động, dễ dàng.
  • Những đối tượng liên quan đến dự án sẽ nhận được thông báo trên 1Office và email ngay sau khi dự án, công việc được tạo lập.

CÔNG VIỆC TRONG DỰ ÁN ĐƯỢC QUẢN LÝ TẬP TRUNG, DỄ DÀNG QUẢN LÝ, THEO DÕI TIẾN ĐỘ

  • Người thực hiện công việc có thể khai báo tiến độ thực hiện công việc ngay trên hệ thống: Chờ thực hiện, đang thực hiện, tạm dừng, hủy bỏ, % đã hoàn thành…
  • Người thực hiện cũng có thể lên kế hoạch, tạo tasklist công việc và khai báo timeline thực hiện công việc trên hệ thống.
  • Người quản lý luôn luôn nắm bắt được tình hình triển khai công việc, dự án, tiến độ và hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên một cách tập trung, đơn giản.

LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU CỦA DỰ ÁN DỄ DÀNG

  • Tài liệu của dự án cũng như từng công việc được lưu trữ tập trung, dễ theo dõi, tìm kiếm và sử dụng.
  • Hệ thống hỗ trợ đăng tải và lưu trữ tài liệu từ hai nguồn: Tài liệu từ máy tính và tài liệu đã lưu trữ trong phân hệ Tài liệu.