Đánh giá

1Office giúp tự động hóa công tác đánh giá nhân viên định kỳ trong doanh nghiệp từ khâu xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đợt đánh giá, cho phép nhân viên tự đánh giá, quản lý đánh giá nhân viên, hội đồng đánh giá nhân viên đến khâu tổng hợp kết quả đánh giá. Giúp công tác đánh giá nhân sự được dễ dàng, nhanh chóng và chủ động hơn. Từ kết quả đánh giá nhân viên, các nhà quản lý của đơn vị sẽ có các định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đồng thời, kết quả sẽ được lưu lại trong mỗi hồ sơ nhân sự của nhân viên xuyên suốt quá trình làm việc dễ dàng cho người quản lý tra cứu thông tin.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian