Đánh giá

1Office giúp tự động hóa công tác đánh giá nhân viên định kỳ trong doanh nghiệp từ khâu xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đợt đánh giá, cho phép nhân viên tự đánh giá, quản lý đánh giá nhân viên, hội đồng đánh giá nhân viên đến khâu tổng hợp kết quả đánh giá. Giúp công tác đánh giá nhân sự được dễ dàng, nhanh chóng và chủ động hơn. Từ kết quả đánh giá nhân viên, các nhà quản lý của đơn vị sẽ có các định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đồng thời, kết quả sẽ được lưu lại trong mỗi hồ sơ nhân sự của nhân viên xuyên suốt quá trình làm việc dễ dàng cho người quản lý tra cứu thông tin.

CẤU HÌNH CÁC MẪU ĐÁNH GIÁ PHONG PHÚ, LINH HOẠT

  • Cho phép xây dựng các tiêu chí đánh giá theo nhóm
  • Cấu hình Loại đánh giá dành cho đánh giá nhân viên định kỳ, đánh giá ứng viên trong các đợt tuyển dụng và học viên tham gia các khóa đào tạo tại công ty.

TẠO ĐÁNH GIÁ DỄ DÀNG

Cho phép tạo đánh giá nhân viên theo từng bộ phận, định kỳ (tháng, mùa, vụ, năm) theo mẫu đã cấu hình hoặc mẫu mới.

  • Nhân viên tự đánh giá
  • Quản lý đánh giá nhân viên
  • Hội đồng đánh giá nhân viên

THÔNG TIN NHANH CHÓNG VÀ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ DỄ DÀNG, MỌI LÚC MỌI NƠI

  • Hệ thống sẽ thông báo tới cá nhân, quản lý, hội đồng tham gia đánh giá ngay trên hệ thống. Đảm bảo thông tin đánh giá được truyền thông và phản hồi nhanh chóng.
  • Cho phép người tham gia đánh giá thực hiện đánh giá ngay trên thông tin đánh giá mà mình nhận được.

TỔNG HỢP VÀ LƯU TRỮ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẬP TRUNG

  • Báo cáo kết quả đánh giá của từng nhân viên trong chi tiết đánh giá
  • Kết quả của quá trình đánh giá sẽ được lưu lại trong mỗi hồ sơ nhân sự của nhân viên xuyên suốt quá trình làm việc