Đơn từ

1Office số hóa toàn bộ quy trình và mẫu đơn từ hành chính giúp tạo đơn cũng như duyệt đơn từ được nhanh chóng, đơn giản và tiết giảm chi phí in ấn. Từ đó giúp nhà quản lý dễ dàng quản lý nhận đơn và giải quyết đơn một cách nhanh chóng, nhân sự tạo đơn một cách đơn giản khi phát sinh nhu cầu. Không những thế, với hệ thống tự động cập nhật, tính toán bảng chấm công khi có đơn từ, 1Office còn kiệm thời gian, công sức tổng hợp tính công cuối tháng cho nhân viên hành chính.

Đơn xin vắng mặt

Đơn xin vắng mặt là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu xin vắng mặt trong một thời gian ngắn trong một ngày với lý do công việc hoặc cá nhân... Thông thường nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để xin phép cấp trên, hành chính nhân sự… Hình thức xin phép này rất bất cập nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người xin phép lớn. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn và chỉnh sửa bảng chấm công để công của nhân viên được chuẩn xác, ví dụ vắng mặt vì đi gặp khách hàng thì phải được tính công trong thời gian vắng mặt, vắng mặt vì việc cá nhân thì không được tính công… Đơn xin vắng mặt của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại. Xem thêm

Đơn xin nghỉ

Đơn xin nghỉ là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu xin nghỉ nửa ca, cả ca, một ngày hoặc nhiều ngày. Nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để xin phép cấp trên, hành chính nhân sự… khi cần xin nghỉ. Nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người khai báo lớn thì hình thức này sẽ gây ra khó khăn cho cả hai bên. Mặt khác, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để tính lương làm thêm giờ cho nhân viên chuẩn xác. Ví dụ nghỉ phép được tính lương, nghỉ việc riêng không được tính lương thời gian nghỉ... Đơn xin nghỉ của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại. Xem thêm

Đơn xin làm thêm

Đơn xin làm thêm là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu làm thêm hoặc quản lý yêu cầu làm thêm, làm căn cứ để tính lương làm thêm cho nhân sự. Làm thêm giờ là hoạt động thông thường trong doanh nghiệp. Nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để khai báo với cấp trên, hành chính nhân sự…, làm căn cứ để tính lương làm thêm giờ. Hình thức khai báo này rất bất cập nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người khai báo lớn. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để tính lương làm thêm giờ cho nhân viên chuẩn xác. Đơn xin làm thêm của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại. Xem thêm

Đơn xin đổi ca

Đơn xin đổi ca là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu đổi ca cho chính mình hoặc đổi ca với người khác sau khi đã được phân ca. Nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để xin phép cấp trên, hành chính nhân sự… khi cần đổi ca. Hình thức khai báo này rất bất cập nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người xin đổi ca lớn. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để chỉnh sửa bảng phân ca, tính lương làm thêm giờ cho nhân viên chuẩn xác. Đơn xin đổi ca của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại. Xem thêm

Đơn làm theo chế độ

Đơn làm theo chế độ là loại đơn phát sinh khi nhân sự được hưởng chế độ đi sớm về muộn. Ví dụ trong trường hợp có con nhỏ, đặc thù công việc...  Khi cần được hưởng chế độ đi sớm về muộn, nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để xin phép cấp trên, hành chính nhân sự… Hình thức khai báo này rất bất cập nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người xin làm theo chế độ lớn. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để chỉnh sửa công xá cho chuẩn xác, tính đủ công trong thời gian đi sớm về muộn cho nhân viên và không áp dụng quy chế phạt trong thời gian đó. Đơn làm theo chế độ của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại. Xem thêm

Đơn check in/out

Đơn check in/out là loại đơn phát sinh khi nhân sự cần khai báo về việc quên chốt công hay không thể chốt công do máy chấm công không hoạt động hoặc vì lý do công việc mà không thể chốt công, từ đó đảm bảo được tính công đầy đủ. Khi cần khai báo về việc thiếu chốt chấm công, nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để xin phép cấp trên, hành chính nhân sự… Hình thức khai báo này rất bất cập nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người khai báo lớn. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để chỉnh sửa công xá cho chuẩn xác, tính đủ công trong thời gian nhân sự thiếu chốt, tính phạt đối với nhân sự quên chốt (nếu có). Đơn check in/out của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại. Xem thêm

Đơn công tác

Đơn công tác là loại đơn phát sinh khi nhân sự đi công tác, làm cơ sở để tính toán công công tác cũng như các mức phụ phí, hỗ trợ của công ty dành cho nhân sự. Khi cần khai báo về việc đi công tác, nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để xin phép cấp trên, hành chính nhân sự… Hình thức khai báo này rất bất cập nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người khai báo lớn. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để chỉnh sửa công xá cho chuẩn xác, tính đủ công, công tác phí, mức hỗ trợ trong thời gian nhân sự đi công tác. Đơn công tác của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại. Xem thêm

Đơn xin thôi việc

Đơn xin thôi việc là loại đơn phát sinh khi nhân sự muốn nghỉ làm việc cho công ty. Khi muốn xin thôi việc, nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để xin phép cấp trên, hành chính nhân sự… Nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người xin thôi việc lớn thì hình thức này sẽ bất tiện. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để tính công, làm thủ tục thôi việc, cập nhật quá trình công tác của nhân sự vào file quản lý. Đơn xin thôi việc của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại. Xem thêm

In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian