Đơn công tác

Đơn công tác là loại đơn phát sinh khi nhân sự đi công tác, làm cơ sở để tính toán công công tác cũng như các mức phụ phí, hỗ trợ của công ty dành cho nhân sự. Khi cần khai báo về việc đi công tác, nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để xin phép cấp trên, hành chính nhân sự… Hình thức khai báo này rất bất cập nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người khai báo lớn. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để chỉnh sửa công xá cho chuẩn xác, tính đủ công, công tác phí, mức hỗ trợ trong thời gian nhân sự đi công tác. Đơn công tác của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian