Đơn xin làm thêm

Đơn xin làm thêm là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu làm thêm hoặc quản lý yêu cầu làm thêm, làm căn cứ để tính lương làm thêm cho nhân sự. Làm thêm giờ là hoạt động thông thường trong doanh nghiệp. Nhân viên sẽ viết đơn bằng giấy hay gửi email, nhắn tin, gọi điện… để khai báo với cấp trên, hành chính nhân sự…, làm căn cứ để tính lương làm thêm giờ. Hình thức khai báo này rất bất cập nếu cấp trên bận rộn hay số lượng người khai báo lớn. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn phải xem xét từng đơn để tính lương làm thêm giờ cho nhân viên chuẩn xác. Đơn xin làm thêm của 1Office là giải pháp để giải quyết mọi bất cập mà hình thức thủ công đem lại.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian