Lịch biểu

Lịch biểu là phân hệ cung cấp tính năng tạo và quản lý các sự kiện liên quan đến công việc của công ty cũng như cá nhân. Mỗi cá nhân có thể dễ dàng tạo và quản lý các lịch, sự kiện cá nhân, phòng ban của mình ngoài ra còn có thể mời đồng nghiệp tham gia, tạo các nhắc nhở …Phân hệ này giúp cho mỗi nhân viên, phòng ban quản lý lịch làm việc một cách khoa học không bị chồng tréo, trùng lịch. Đồng thời phân hệ liên kết chặt chẽ với các phân hệ tuyển dụng, công việc, đào tạo để nhắc nhở các công việc liên quan.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian