Quản lý tổng thể các thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân cần thiết đều được cung cấp đến mỗi nhân sự một cách tự động, rõ ràng và minh bạch: Hồ sơ cá nhân, lịch làm việc, chấm công, bảng lương, thông báo... Bên cạnh đó, nhân sự có thể thỏa sức chia sẻ, sáng tạo trên không gian riêng của mình là tường cá nhân. Hệ thống cho phép mỗi nhân sự vào tường cá nhân của đồng nghiệp để xem và bình luận chia sẻ, nâng cao tính tương tác, hiểu biết nhau và thân thiết trong doanh nghiệp.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian