Truyền thông trong công ty chuyên nghiệp

Social là phương tiện hữu ích giúp công ty truyền thông nội bộ hiệu quả, tiết giảm các bước thông báo trung gian, thời gian truyền tin đi trong doanh nghiệp. Mọi nhân sự sẽ nhận được thông báo tức thời ngay khi có thảo luận, thông báo hoặc tin tức được đăng tải lên tường công ty. Bên cạnh đó, Social tạo môi trường tương tác trực tuyến, nhân sự có thể bày tỏ cảm xúc, bình luận ngay tại mỗi bài đăng, giúp lãnh đạo tiếp nhận các ý kiến đóng góp, phản hồi của nhân viên tức thời và dễ dàng.

THẢO LUẬN, THÔNG BÁO, TIN TỨC ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DỄ DÀNG

  • Lãnh đạo trong doanh nghiệp đăng thảo luận, thông báo, quyết định lên tường công ty một cách dễ dàng thông qua bộ công cụ soạn thảo tiện ích.
  • Hệ thống hỗ trợ đăng tải nhiều định dạng như text, file ảnh, video để bài đăng phong phú, sinh động và truyền tải được hết thông tin cần thiết.
  • Hệ thống cho phép tag người liên quan (nếu cần) vào bài đăng

TRUYỀN THÔNG TỨC THỜI, TƯƠNG TÁC MẠNH MẼ

  • Ngay sau khi thảo luận, thông báo, quyết định được đăng tải lên tường công ty, tất cả nhân sự sẽ ngay lập tức nhận được notification, tiết giảm được các bước trung gian để truyền thông tin đến nhân sự, phổ cập tin tức trong toàn doanh nghiệp.
  • Hệ thống hỗ trợ bình luận và trả lời bình luận tại mỗi bài đăng, icon bày tỏ cảm xúc sinh động và khả năng thống kê chính xác (Thích, tuyệt vời, ngạc nhiên, thất vọng), cho phép tag đồng nghiệp vào bình luận đơn giản. Đồng nghiệp ngay lập tức nhận được thông báo để tham gia thảo luận. Do đó tính tương tác đối với mỗi thông tin truyền thông trong nội bộ là rất cao.

TẤT CẢ THẢO LUẬN, THÔNG BÁO, TIN TỨC ĐƯỢC LƯU TRỮ TẬP TRUNG, THỐNG KÊ KHOA HỌC TẠI TƯỜNG CÔNG TY

  • Tất cả thảo luận, thông báo, tin tức đều được lưu trữ tại tường công ty, doanh nghiệp không còn phải lo lắng về vấn đề lưu trữ dữ liệu.
  • Các bài đăng truyền thông nội bộ đều được trình bày khoa học, từ mới đến cũ, nhân sự dễ dàng theo dõi được.