Bảo hiểm

Phân hệ Bảo hiểm cho phép quản lý quá trình tham gia đóng bảo hiểm của nhân viên, đồng thời hỗ trợ công tác tính toán mức tiền trích nộp hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, phần mềm cho phép tạo danh sách nhân sự đang đóng và chưa đóng bảo hiểm, đồng thời liên kết chặt chẽ với phân hệ hợp đồng, hồ sơ nhân sự để gợi ý danh sách nhân sự tăng dự kiến và giảm dự kiến theo từng tháng.

quytrinhbaohiem

CẤU HÌNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM LINH HOẠT

 • Cho phép cài đặt phần trăm đóng tương ứng với từng loại bảo hiểm và từng đối tượng đóng. Hệ thống tự động tính toán số tiền bảo hiển nhân sự đóng, công ty đóng tương ứng với phần trăm đã cài đặt.
 • Cho phép cài đặt các điều kiện tăng/giảm bảo hiểm theo quy định.
 • Cho phép cài đặt gợi ý ngạch/ bậc đóng bảo hiểm áp dụng với từng chức danh và mức đóng cơ sơ đối với từng phòng ban.
 • Hệ thống cài đặt sẵn mức đóng theo luật đối với từng vùng và cung cấp đầy đủ địa điểm đăng ký đóng bảo hiểm cũng như đăng ký khám bệnh.

THEO DÕI DANH SÁCH THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM VÀ QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM CỦA NHÂN VIÊN

 • Người quản lý dễ dàng nắm bắt tình trạng nhân sự tham gia bảo hiểm với mức đóng, số sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, thời gian bắt đầu đóng… nhờ danh sách hệ thống đã thống kê tự động.
 • Người quản lý không còn phải theo dõi, quản lý danh sách đóng bảo hiểm một các thủ công bằng các giấy tờ, hồ sơ giấy mà có thể theo dõi trực tiếp trên hệ thống
 • Hệ thống cũng thống kê nhân sự chưa tham gia bảo hiểm để người quản lý theo dõi và thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm cho nhân viên

TỰ ĐỘNG THỐNG KÊ DANH SÁCH NHÂN SỰ TĂNG/GIẢM BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH ĐÃ CÀI ĐẶT VÀ CHỐT DANH SÁCH THEO TỪNG THÁNG

  • Khi phát sinh điều kiện tăng/giảm bảo hiểm theo quy định đã cài đặt, hệ thống ngay lập tức thống kê nhân sự vào danh sách tăng/giảm bảo hiểm với lý do rõ ràng.
  • Người quản lý không mất thời gian tổng hợp các danh sách tăng, danh sách giảm mỗi tháng mà có thể kiểm soát ngay khi nhân viên viết đơn xin nghỉ thai sản, nghỉ không lương, nghỉ việc. Tất cả đều được hệ thống tự động tính toán và tổng hợp cho người dùng.
 • Người quản lý dễ dàng theo dõi và có thể thực hiện chốt tăng/giảm bảo hiểm nhanh chóng theo từng tháng.
 • Hê thống tự động cập nhật lại danh sách tham gia bảo hiểm.

TÌM KIẾM, LỌC, SẮP XẾP LINH HOẠT, NHANH CHÓNG

 • Tìm kiếm linh hoạt theo nhiều tiêu chí: Mã nhân viên, tên nhân viên, số sổ, số thẻ, phòng ban, vị trí, chức vụ, thời gian đóng, thời gian hết hạn
 • Lọc danh sách tham gia bảo hiểm theo nhiều tiêu chí: Phòng ban, vị trí, chức vụ
 • Sắp xếp danh sách theo nhiều tiêu chí: Mã nhân sự, họ tên nhân sự, phòng ban, vị trí, chức vụ

XUẤT FILE EXCEL NHANH CHÓNG, DỄ DÀNG

 • Hệ thống cho phép xuất file excel hàng loạt: Danh sách nhân sự đang đóng bảo hiểm, chưa đóng bảo hiểm, tăng dự kiến, giảm dự kiến.
 • Cấu hình các cột trong file excel xuất ra rất linh hoạt: Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, vị trí, chức vụ, điện thoại, email, giới tính, công ty, phòng ban, nguyên quán, chứng minh thư/căn cước/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, số sổ, số thẻ…

XUẤT FILE THEO BIỂU MẪU NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI

 • Hệ thống cho phép cài đặt các biểu mẫu bảo hiểm khác nhau dành để thực hiện việc xuất biểu mẫu hàng loạt.
 • Như tính năng trộn dữ liệu (mail merge) trong excel, người dùng có thể xuất ra hàng trăm văn bản bảo hiểm của hàng trăm nhân viên khác nhau. Hệ thống sẽ tự động trộn dữ liệu của từng nhân viên vào file biểu mẫu bảo hiểm đấy.

BÁO CÁO THỐNG KÊ CHI TIẾT

 • Cập nhật liên tục và đầy đủ các báo cáo bảo hiểm, đồng thời cho phép cập nhật dữ liệu vào báo cáo một cách linh hoạt.
 • Cho phép xuất file excel báo cáo.