Đào tạo

Đào tạo nhân sự là một công tác quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Để quản lý toàn bộ quy trình đào tạo là bài toán không hề dễ dàng. Do đó, 1Office đưa ra Phân hệ Đào tạo như một công cụ hữu ích để hỗ trợ công tác quản lý đào tạo, huấn luyện sao cho khoa học và hiệu quả.

LÊN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ THEO DÕI TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN DỄ DÀNG

 • Với mẫu kế hoạch đào tạo đầy đủ các thông tin cần thiết, khi cần lên kế hoạch, người dùng chỉ cần điền thông tin theo mẫu, rất đơn giản, dễ sử dụng.
 • Cấp trên nhận được thông tin có kế hoạch đào tạo cần được phê duyệt ngay sau khi có kế hoạch được tạo ra, không cần mất nhiều thao tác hay thời gian để gửi thư, báo cáo, xác nhận…
 • Chỉ với một cú click chuột, quản lý cùng lúc thực hiện hai công việc: Phê duyệt và gửi thông báo đến người lên kế hoạch.
 • Mọi thông tin liên quan đến quá trình thực hiện đào tạo đều được cập nhật và lưu trữ tập trung, dễ dàng theo dõi và quản lý.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO BẮT BUỘC HOẶC ĐĂNG KÝ THÔNG MINH

 • 1Office cung cấp cả hình thức đào tạo bắt buộc và đăng ký, linh hoạt cho đặc thù của mỗi công ty cũng như tính chất khóa đào tạo.
 • Đối với hình thức đào tạo bắt buộc, nhân sự sẽ nhận được thông báo khi có tên trong danh sách tham gia ngay khi kế hoạch đào tạo được phê duyệt.
 • Đối với hình thức đào tạo đăng ký, người quản lý sẽ nhân được thông báo khi có người đăng ký tham gia, ngược lại người đăng ký cũng sẽ nhận được thông tin ngay khi được phê duyệt tham gia khóa đào tạo.

TẠO LỊCH HỌC TIỆN LỢI

 • Mỗi khóa đào tạo đều có lịch học cụ thể với các thông tin như: Thời gian học, địa điểm, nội dung, ghi chú…
 • Với 1Office, tất cả lịch học được tạo và thống kê trong từng khóa học, quá dễ dàng để quản lý. Bên cạnh đó, học viên của khóa học có thể ngay lập tức theo dõi được lịch học mà không cần chờ nhận tin thông báo lịch học theo cách quản lý thủ công.

TÀI LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ TẬP TRUNG, KHÔNG GIỚI HẠN

 • Với việc hỗ trợ tính năng đính kèm file dữ liệu, tất cả file tài liệu liên quan đến quá trình đào tạo đều có thể được lưu trữ tập trung, dễ dàng quản lý và tra cứu khi cần thiết.

ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN, KHÓA HỌC DỄ DÀNG

 • 1Office cho phép cấu hình các form đánh giá linh hoạt theo biểu mẫu của từng công ty.
 • Giảng viên có thể thực hiện đánh giá học viên trực tuyến.
 • Học viên cũng có thể tham gia đánh giá khóa học trực tuyến.
 • Với hình thức đánh giá trực tuyến, 1Office tiết kiệm cho doanh nghiệp rất nhiều chi phí in ấn, truyền thông, tổng hợp kết quả và lưu trữ dữ liệu.

TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT VÀO HỒ SƠ NHÂN SỰ

 • Mọi khóa đào tạo nhân sự đã tham gia đều được hệ thống tự động cập nhật vào hồ sơ của nhân sự đó.
 • Từ đó quá trình đào tạo của mỗi nhân sự được thống kê hết sức đầy đủ và khoa học.