Hồ sơ nhân sự

Phân hệ Hồ sơ nhân sự hỗ trợ công tác quản lý toàn bộ thông tin lý lịch cá nhân cũng như các thông tin liên quan khác về nhân sự như thông tin công việc, thông tin hợp đồng đã ký kết, bảo hiểm, tài sản được doanh nghiệp bàn giao, đánh giá, các khóa đào tạo tại doanh nghiệp đã tham gia... Từ đó, giúp người dùng quản lý hồ sơ nhân sự một cách dễ dàng, hiệu quả, khoa học, đáp ứng được nhu cầu lưu trữ, tìm kiếm, phân loại, báo cáo, thống kê. Nhờ liên kết chặt chẽ với các phân hệ khác, các dữ liệu hồ sơ của nhân sự liên tục được cập nhật một cách tự động và chính xác.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian