Hồ sơ nhân sự

Phân hệ Hồ sơ nhân sự hỗ trợ công tác quản lý toàn bộ thông tin lý lịch cá nhân cũng như các thông tin liên quan khác về nhân sự như thông tin công việc, thông tin hợp đồng đã ký kết, bảo hiểm, tài sản được doanh nghiệp bàn giao, đánh giá, các khóa đào tạo tại doanh nghiệp đã tham gia... Từ đó, giúp người dùng quản lý hồ sơ nhân sự một cách dễ dàng, hiệu quả, khoa học, đáp ứng được nhu cầu lưu trữ, tìm kiếm, phân loại, báo cáo, thống kê. Nhờ liên kết chặt chẽ với các phân hệ khác, các dữ liệu hồ sơ của nhân sự liên tục được cập nhật một cách tự động và chính xác.

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN, SƠ YẾU LÝ LỊCH

 • Tất cả thông tin cá nhân, sơ yếu lý lịch của nhân sự đều được hệ thống lưu trữ (Họ tên, này tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, tình trạng hôn nhân, dân tộc, tôn giáo, số định thoại, email, địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện nay, thông tin về gia đình, thông tin quá trình học vấn…).
 • Người quản lý không còn gặp khó khăn trong việc lưu trữ thông tin nhân sự cũng như tra cứu thông tin trong hồ sơ bằng giấy.

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÔNG VIỆC

 • Thông tin về công việc (Vị trí, chức danh, phòng ban, ngày vào, nơi làm việc, trạng thái công việc, mức lương, phụ cấp…) cũng như quá trình công tác của nhân sự tại doanh nghiệp đều được lưu trữ và cập nhật tự động, thông minh. Mọi sự thay đổi về phòng ban, vị trí, chức vụ, lương cơ bản đều được hệ thống lưu lại vào Lịch sử công việc.
 • Tất cả các thông tin này đều được cập nhật khi thay đổi.

QUẢN LÝ THÔNG TIN BẢO HIỂM

Thông tin bảo hiểm của nhân sự được lưu trữ một cách đầy đủ, rõ ràng, khoa học.

 • Sổ và thẻ bảo hiểm: Số sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, Tỉnh cấp, nơi đăng ký khám chữa bệnh, thời gian bắt đầu đóng báo hiểm, thời gian báo giảm bảo hiểm
 • Mức đóng bảo hiểm: Ngạch, bậc, mức đóng cơ sở, lương đóng bảo hiểm, mức đóng của công ty, mức đóng của cá nhân, mức đóng tự nguyện
 • Các thông tin khác: Thời gian nhận sổ, thời gian chốt sổ, thời gian trả sổ, thời gian trả thẻ, số tiền hoàn lại

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

 • Theo dõi các hợp đồng lao động đã ký kết giữa công ty và nhân sự.
 • Hợp đồng được trình bày dưới dạng danh sách với những thông tin cơ bản dễ theo dõi: Mã hợp đồng, tên hợp đồng, trạng thái (đang hiệu lực, hết hiệu lực, thanh lý, chưa hiệu lực), ngày ký, thời gian hiệu lực của hợp đồng. Người quản lý dễ dàng xem chi tiết thông tin hợp đồng nếu cần tra cứu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN KHÁC

 • Diễn biến lương: Tự động trích nhập và lưu trữ bảng lương hàng tháng của mỗi nhân viên.
 • Thông tin tiếp nhận: Cho phép theo dõi và hiển thị các thông tin tiếp nhận, xem nhân sự nào còn thiếu hồ sơ thì cảnh báo bổ sung
 • Tài liệu liên quan: Lưu trữ những tài liệu liên quan đến nhân sự. Người quản lý dễ dàng: Xem tài liệu trực tuyến, tải tài liệu về máy tính, xóa bỏ tài liệu không cần thiết khỏi hồ sơ nhân sự
 • Tài sản: Hệ thống tự động trích dẫn thông tin tài sản nhân sự được công ty bàn giao, cấp phát cũng như thu hồi
 • Đánh giá: Tất cả đánh giá liên quan đến nhân sự đều được tự động trích dẫn sang hồ sơ nhân sự
 • Đào tạo: Tất cả các khóa đào tạo nhân sự tham gia tại công ty đều được tự động trích dẫn vào hồ sơ nhân sự

 

35

CUNG CẤP NHIỀU TÁC VỤ TIỆN ÍCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

 • Gửi email hàng loạt cho nhân viên
 • Cấu hình các email mẫu
 • Xuất file excel, nhập hàng loạt từ file excel
 • Tự động trộn dữ liệu để xuất file biểu mẫu
 • Tạo nhãn để gán cho các đối tượng
 • Cập nhật nhanh thông tin (công việc, lương, bảo hiểm, ngày nghỉ phép …)
 • Tìm kiếm fulltext, tìm kiếm nâng cao

 

2

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Ngoài tính năng dành cho quản lý nhân sự, 1Office còn cho phép chính người lao động xem được thông tin cá nhân, thông tin lương, thông tin chấm công của mình ở trang cá nhân. Đặc biệt, khi người lao động cần thay đổi thông tin họ chỉ cần vào phần cập nhật thông tin và cập nhật thay đổi. Hệ thống sẽ thông báo cho người quản lý nhân sự biết để chấp nhận các thông tin vừa được cập nhật.

37