Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là ràng buộc trách nhiệm giữa người lao động và chủ thể doanh nghiệp. Với số lượng nhân sự lớn, việc quản lý nhiều hợp đồng lao động sẽ khó kiểm soát nếu không có công cụ hỗ trợ. Phân hệ hợp đồng cho phép tạo hợp đồng, lưu trữ, quản lý, tìm kiếm, phân loại hợp đồng tiện dụng, hiệu quả. Bên cạnh đó, phân hệ còn cảnh báo các hợp đồng sắp hết hạn cần ký mới hoặc các hợp đồng thanh lý.

Tiếp nhận

TẠO MỚI HỢP ĐỒNG VÀ LƯU TRỮ HỢP ĐỒNG NGAY TRÊN HỆ THỐNG

 • Các loại hợp đồng theo quy định của nhà nước bao gồm: Hợp đồng thử việc, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thời vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề. Ứng với mỗi loại, hệ thống cho phép cấu hình số tháng, các loại nghỉ chế độ, nghỉ phép, được đóng bảo hiểm hay không.​
 • Thao tác tạo hợp đồng cho nhân viên một cách nhanh chóng do được tích hợp với hồ sơ nhân sự. Do đó chỉ cần một thao tác chọn tên nhân viên, hệ thống tự động điền các thông tin cần thiết vào trong hợp đồng chính xác nhất.

CẢNH BÁO HỢP ĐỒNG SẮP ĐẾN HẠN ĐỂ CÓ KẾ HOẠCH THANH LÝ HỢP ĐỒNG HOẶC LẬP HỢP ĐỒNG MỚI

 • Tính năng cảnh báo linh hoạt giúp bộ phận nhân sự kịp thời báo cho cấp trên để có chính sách ký mới hoặc chấm dứt hợp đồng.
 • Khi hợp đồng sắp đến hạn cần được xử lý (ký hợp đồng mới, thanh lý…), hệ thống tự động gửi cảnh báo đến những nhân sự cần được thông báo theo thời gian và đối tượng đã cài đặt.
 • Hình thức cảnh báo: Thông báo đến tài khoản 1Office và gửi email, đồng thời, màu sắc của hợp đồng trong danh sách hợp đồng cũng sẽ thay đổi để người quản lý nhận biết.

XUẤT CÁC FILE BIỂU MẪU LINH HOẠT THEO CÁC MẪU HỢP ĐỒNG CỦA CÔNG TY

 • Hệ thống cho phép cài đặt các biểu mẫu hợp đồng khác nhau dành để thực hiện việc xuất biểu mẫu hàng loạt.
 • Như tính năng trộn dữ liệu (mail merge) trong excel, người dùng có thể xuất ra hàng trăm hợp đồng lao động của hàng trăm nhân viên khác nhau. Hệ thống sẽ tự động trộn dữ liệu của từng nhân viên vào file biểu mẫu hợp đồng đấy.

HỆ THỐNG TÁC VỤ TIỆN ÍCH

1Office cung cấp hệ thống tác vụ tiện ích, phong phú giúp người dùng quản lý hợp đồng dễ dàng.

 • Sau khi cấu hình xong các loại hợp đồng, người sử dụng có thể tạo mới, quản lý các hợp đồng với đầy đủ thông tin: Loại hợp đồng, thông tin người lao động, thông tin tiền lương, phụ cấp, ngày ký, người ký …
 • Nhiều tác vụ hỗ trợ quản lý thông minh, hiệu quả như: Gửi email hàng loạt, cài email mẫu, xuất file excel, nhập dữ liệu hàng loạt từ file excel, xuất file theo biểu mẫu, sửa/xóa hợp đồng, tìm kiếm fulltext, tìm kiếm nâng cao, thanh lý hợp đồng…
 • Hệ thống phân loại hợp đồng thành các danh sách riêng thuận tiện cho việc quản lý.

TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT HỒ SƠ NHÂN SỰ

 • Khi nhân viên có hợp đồng lao động mới, hệ thống sẽ tự động cập nhật phòng ban, vị trí, chức vụ, mức lương, phụ cấp… mới vào hồ sơ nhân sự, lịch sử công việc.
 • Người quản lý hợp đồng cũng như hồ sơ nhân sự dễ dàng theo dõi được chế độ hiện tại, thông tin công việc và lịch sử công tác tại công ty của nhân sự.