Tài sản

Doanh nghiệp còn gặp khá nhiều quy tắc trong quá trình quản lý tài sản nặng nề, cần có giải pháp cho bài toán doanh nghiệp quản lý tài sản thủ công, sử dụng tài sản một cách hiệu quả, kiểm soát mất mát, thiếu hụt tài sản. 1Office giúp Doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản một cách đầy đủ và khoa học nhất: Phiếu đề nghị, điều chuyển, cấp phát – thu hồi tái sản, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng, thanh lý, tiêu hủy… chỉ bằng các bước đơn giản, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tính minh bạch. Hệ thống còn giúp các đơn vị tự động tổng hợp báo cáo, thống kê thông tin tài sản của các đơn vị trực thuộc.

tài sản

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI SẢN CHI TIẾT, KHOA HỌC

 • Tài sản được quản lý theo từng loại tài sản, theo phòng ban/bộ phận quản lý cụ thể
 • Các thông tin liên quan đến tài sản được lưu trữ và quản lý rõ ràng, chi tiết: Nhà cung cấp, giá, năm sản xuất, ngày bắt đầu sử dụng, tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp, giá trị còn lại, số hóa đơn mua tài sản, định khoản các tài sản

THEO DÕI TÌNH TRẠNG TÀI SẢN LIÊN TỤC, DỄ DÀNG

 • Tình trạng tài sản được cập nhật thường xuyên, chính xác: Đang sử dụng, Thanh lý, Sửa chữa, bảo hành, Mất, Hủy
 • Thanh lý, sửa chữa, bảo hành, báo hủy, báo mất được dễ dàng thực hiện và cập nhật thông qua các tác vụ đơn giản, trực quan, tiện ích.

THEO DÕI TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỪNG NHÂN SỰ

Thông tin cấp phát, thu hồi sẽ được lưu vào hồ sơ từng nhân sự, giúp bộ phận nhân sự cũng có thể theo dõi được tình hình sử dụng tài sản của nhân viên và thực hiện thủ tục bàn giao tài sản khi nhân viên nghỉ việc

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG KHẤU HAO TÀI SẢN LIÊN TỤC

 • Hệ thống thống kê khấu hao tài sản liên tục, rõ ràng, chính xác
 • Danh sách tài sản được tính khấu hao theo đường thẳng
 • Tài sản được tính khấu hao theo số dư

QUẢN LÝ BÀN GIAO TÀI SẢN RÕ RÀNG, MINH BẠCH

Hệ thống tự động lưu trữ và thống kê các lần cấp phát, thu hồi tài sản giúp người quản lý dễ dàng quản lý được số lượng, tình trạng tài sản, đồng thời, người lao động nhận được thông báo về việc bàn giao tài sản ngay lập tức.

 • Hệ thống hỗ trợ cấp phát, thu hồi nhiều tài sản cùng lúc với đầy đủ thông tin
 • Theo dõi được quá trình cấp phát, thu hồi của tài sản tới từng cá nhân hoặc phòng ban
 • Thống kê tài sản được cấp phát hay thu hồi liên tục, ngay khi phát sinh.
 • Cho phép lọc, tìm kiếm dễ dàng theo nhiều tiêu chí như mã cấp phát, tên tài sản, ngày cấp phát, phòng ban, người nhận cấp phát…
 • Nhân sự được cấp phát hoặc bàn giao tài sản nhận được thông báo ngay tức thời.