Bảng lương

Phân hệ Bảng lương của 1Office cung cấp các tính năng giúp doanh nghiệp tạo bảng lương một cách nhanh chóng, chính xác từ những nguồn dữ liệu có sẵn trong hệ thống (từ các thông tin liên quan trong hồ sơ nhân sự, bảo hiểm, hợp đồng, bảng chấm công của nhân sự) và những nguồn dữ liệu bên ngoài hệ thống (nếu có). Giúp doanh nghiệp tạo bảng lương một cách nhanh chóng, chính xác. Bảng lương cho phép cấu hình các công thức tính toán tương tự excel nên độ tùy biến cao, dễ dàng cho người quản lý.

bangluong

CẤU HÌNH BẢNG LƯƠNG ĐA DẠNG, LINH HOẠT THEO NHU CẦU CỦA TỪNG CÔNG TY

  • Trong mỗi doanh nghiệp sẽ có một hoặc nhiều mẫu bảng lương để tính lương cho các bộ phận, phòng ban khác nhau hoặc toàn công ty.
  • 1Office cung cấp tính năng cấu hình bảng lương mà doanh nghiệp cần sử dụng vào trong hệ thống.
  • Hằng tháng, hệ thống sẽ tự động tính lương và hiển thị dữ liệu lên bảng lương mà người dùng đã cấu hình.

TỰ ĐỘNG TÍNH LƯƠNG HÀNG THÁNG CHO NHÂN VIÊN

  • Hệ thống tự động tính lương hàng tháng cho nhân viên theo bảng lương đã cấu hình và công thức đã cài đặt để hiển thị lên bảng lương
  • Hệ thống cho phép Import các nguồn dữ liệu từ bên ngoài hệ thống (Nếu có) để thực hiện tính toán

BÁO LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DƯỚI NHIỀU HÌNH THỨC LINH HOẠT

Người quản lý có thể xuất file Ủy nhiệm chi, Chuyển tiền hoặc gửi mail tới nhiều người mà không cần nhập tay các thông tin, thay vào đó hệ thống sẽ tự điền dữ liệu dưạ trên các từ khóa có sẵn.

  • Gửi email báo lương tới nhân sự
  • Xuất phiếu ủy nhiệm chi
  • Xuất lệnh chuyển tiền
  • Cập nhật bảng lương cá nhân vào hồ sơ nhân sự để người quản lý dễ dàng theo dõi diễn biến lương của nhân sự
  • Cập nhật bảng lương cá nhân lên mạng nội bộ

NGƯỜI LAO ĐỘNG LUÔN LUÔN NẮM BẮT ĐƯỢC LƯƠNG CỦA CÁ NHÂN

Nhờ liên kết chặt chẽ giữa phân hệ chấm công và mạng xã hội nội bộ, mỗi nhân viên có thể truy cập vào trang cá nhân để xem lại lương của cá nhân theo từng tháng thay vì người quản lý phải gửi phiếu lương hàng tháng cho nhân viên.

 

bang luong