Tuyển dụng

Tuyển dụng là khâu đầu tiên của nghiệp vụ quản lý nhân sự. Phải thực hiện tốt khâu này thì doanh nghiệp mới có được những nhân sự tốt và phù hợp. Phân hệ Tuyển dụng của 1Office hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp, từ việc tạo lập yêu cầu, kế hoạch đợt tuyển dụng cho các vị trí cần tuyển dụng, cập nhật danh sách ứng viên, tìm kiếm ứng viên từ kho cơ sở dữ liệu, lên lịch thi tuyển, ghi nhận và đánh giá kết quả thi tuyển, cho đến bước cuối cùng là chuyển hồ sơ ứng viên trúng tuyển thành hồ sơ nhân sự
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian