Tuyển dụng

Tuyển dụng là khâu đầu tiên của nghiệp vụ quản lý nhân sự. Phải thực hiện tốt khâu này thì doanh nghiệp mới có được những nhân sự tốt và phù hợp. Phân hệ Tuyển dụng của 1Office hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp, từ việc tạo lập yêu cầu, kế hoạch đợt tuyển dụng cho các vị trí cần tuyển dụng, cập nhật danh sách ứng viên, tìm kiếm ứng viên từ kho cơ sở dữ liệu, lên lịch thi tuyển, ghi nhận và đánh giá kết quả thi tuyển, cho đến bước cuối cùng là chuyển hồ sơ ứng viên trúng tuyển thành hồ sơ nhân sự

Tuyển dụng

 

QUẢN LÝ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Các bộ phận cần tuyển người, chủ động tạo các yêu cầu tuyển dụng. Hệ thống sẽ tự động chuyển tới người duyệt và thông báo cho họ. Hệ thống còn cung cấp thêm các tác vụ tiện ích cho người quản lý dễ dàng thực hiện công tác tuyển dụng:

 • Thêm hồ sơ ứng viên
 • Cập nhật trạng thái thực hiện: Đang thực hiện, Hoàn thành, Đóng, Hủy bỏ
 • Gia hạn thời gian nộp hồ sơ
 • Tạo lịch phỏng vấn cho yêu cầu tuyển dụng
 • Cấu hình form đánh giá ứng viên
 • Gửi email cho ứng viên
 • Nhân bản yêu cầu tuyển dụng tương tự (giúp cho việc tạo mới YCTD được nhanh hơn)

QUẢN LÝ HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Yêu cầu tuyển dụng sau khi được duyệt bộ phận tuyển dụng bắt đầu công việc của mình đó là tìm kiếm, sàng lọc hồ sơn. Việc nhập hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp hoặc cho phép ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin ứng viên về qua một API. Tiếp đến cán bộ tuyển dụng có thể:

 • Lọc ứng viên, tìm kiếm ứng viên
 • Chuyển trạng thái hồ sơ ứng viên: Thi, phỏng vấn, trúng tuyển, trúng tuyển không đi làm, không trúng tuyển, blacklist, loại
 • Lên lịch phỏng vấn với những ứng viên đủ tiêu chuẩn và đánh giá
 • Chuyển hồ sơ ứng viên trúng tuyển thành hồ sơ nhân sự