Tài liệu

1Office xây dựng ứng dụng TÀI LIỆU nhằm hỗ trợ giải quyết thực trạng quản trị tri thức tại các Doanh nghiệp hiện nay. Ứng dụng TÀI LIỆU giúp doanh nghiệp soạn thảo, lưu trữ các tài liệu đào tạo về kiến thức, kỹ năng, quy trình, quy định của công ty... Các tài liệu được quản lý và chia sẻ có thể là: Các chính sách, quy định của doanh nghiệp, hệ thống quy trình làm việc, các bài học kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian, sổ tay nhân viên, cẩm nang kinh doanh ...
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian