Tài liệu

1Office xây dựng ứng dụng TÀI LIỆU nhằm hỗ trợ giải quyết thực trạng quản trị tri thức tại các Doanh nghiệp hiện nay. Ứng dụng TÀI LIỆU giúp doanh nghiệp soạn thảo, lưu trữ các tài liệu đào tạo về kiến thức, kỹ năng, quy trình, quy định của công ty... Các tài liệu được quản lý và chia sẻ có thể là: Các chính sách, quy định của doanh nghiệp, hệ thống quy trình làm việc, các bài học kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian, sổ tay nhân viên, cẩm nang kinh doanh ...

CÁ NHÂN HÓA STORE

  • Người dùng có thể lưu trữ tài liệu dễ dàng.
  • Mỗi tài khoản sẽ có một ngăn để chứa tài nguyên của mình bao gồm cả Ảnh, Video, Tài liệu.

CHIA SẺ TÀI LIỆU TRONG NỘI BỘ

  • Tài liệu cá nhân có thể chia sẻ cho nhóm người khác.
  • Phân quyền truy cập cho người khác: Có thể xem, có thể sửa, có thể nhận xét.

CẢNH BÁO VĂN BẢN HỮU ÍCH

  • Cho phép cài đặt cảnh báo văn bản sắp hết hạn.
  • Người quản lý được phép thay đổi số ngày cảnh báo, thêm người nhận thông báo, và thay đổi màu cảnh báo…