• Lịch cá nhân

    Là một quá trình bạn sắp xếp thời gian thích hợp cho từng công việc, là việc lên kế hoạch để đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian hoạch định… Xem thêm

  • Đặt lịch phòng họp

    Là nơi hiển thị danh sách các sự kiện theo phòng theo cách hiển thị trực quan. Người dùng có thể đặt phòng ngay tại mục phòng họp để việc đặt phòng… Xem thêm

  •  

    “Không chỉ là một giải pháp quản lý. Làm việc mọi lúc mọi nơi”

    – ONEOFFICE