• Hồ sơ nhân sự

  Hồ sơ nhân sự quản lý, lưu trữ các thông tin về nhân sự. Có nhiều tác vụ để quản lý hồ sơ nhân sự như gửi email, gửi sms, xuất biểu mẫu hồ sơ…giúp người quản lý hồ sơ nhân sự thực hiện công việc một cách tốt nhất, dễ dàng và linh động….
  Xem thêm

 • Hợp đồng nhân sự

  Quản lý quá trình ký kết hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động đối với từng nhân viên từ khi mới bắt đầu vào công ty. Hỗ trợ bộ phận nhân sự lập và in hàng loạt hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho nhiều nhân viên cùng lúc. Cảnh báo những hợp đồng lao động sắp hết hạn hoặc đã hết hạn để bộ phận nhân sự có kế hoạch gia hạn hợp đồng…
  Xem thêm

 • Chấm công

  Chấm công quản lý các ca và bảng phân ca làm việc, ghi nhận dữ liệu chấm công hàng ngày của nhân viên. Xử lý dữ liệu để tính ra số ngày công, các loại công, số công làm ngoài giờ, làm ca đêm … Phân hệ này còn quản lý các ngày nghỉ phép của nhân viên. Bảng chấm công được xây dựng hoàn toàn tự động từ các nguồn dữ liệu đó là kết nối trực tiếp với máy chấm công ở mọi địa điểm và hệ thống….
  Xem thêm

 • Bảng lương

  Quản lý lương của nhân viên hàng tháng. Dữ liệu về nhân sự được tự động lọc từ hồ sơ nhân sự. Tính năng này cho phép nhập file bảng lương sẵn có từ excel vào hệ thống để tiết kiệm thời gian cho bộ phận nhân sự tính lương…
  Xem thêm

 • Cài đặt nhân sự

  Việc cấu hình trong hồ sơ nhân sự được dành cho cấp quản lý, nhằm mang lại hiệu quả cho việc quản lý các thông tin trong hồ sơ nhân sự…
  Xem thêm

 •  

  “ONE OFFICE không chỉ là một giải pháp quản lý, mà là một môi trường làm việc trực tuyến trên nền điện toán đám mây”