Quản lý chấm công - 1 Office

Quản lý chấm công

Giới thiệu

Quản lý chấm công là nghiệp vụ đau đầu và tốn thời gian nhất của cán bộ quản lý nhân sự. Hàng tháng họ phải xuất từ file máy chấm công ra log vân tay, tổng hợp bảng phân ca các bộ phận gửi lên, tổng hợp các đơn từ xin nghỉ của nhân viên sau đó ngồi tính toán ra bảng chấm công. Giờ đây, với 1Office những công việc đấy không còn là vấn đề. 1Office tự tin hệ thống quản lý chấm công ưu việc nhất Việt Nam.

Là hệ thống đầu tiên


Cho phép kết nối toàn bộ máy chấm công, đảm bảo tải và đồng bộ dữ liệu tất cả các máy chấm công theo thời thực.
Cho phép viết các Rule (chính sách) dưới dạng công thức excel. Nghĩa là 1Office đủ linh hoạt để giải quyết mọi chính sách về chấm công và tính lương của tất cả doanh nghiệp.

Quy trình Chấm công

Mỗi doanh nghiệp sử dụng lao động luôn có những cách quản lý nhân sự riêng của mình tuy nhiên về công tác quản lý chấm công chưa thực sự hiệu quả. Chính vì thế, 1Office chúng tôi đã giải quyết nhanh bài toán này qua các bước thực hiện để lên được bảng chấm công tự động cho nhân sự. Để lên được công sẽ có ba dữ liệu đổ về bảng chấm công cho nhân viên, từ máy chấm công, các đơn từ của nhân viên được quản lý duyệt và ca được phân của nhân sự. Điều này giúp giảm thiểu tối đa các bước quản lý nhân sự, đáp ứng được những mong muốn trong quản lý của người sử dụng lao động.

Chức năng quản lý chấm công

  • Định nghĩa ca: Cho phép cấu hình một ca làm việc
  • Cài đặt chính sách chấm công: Cán bộ cài đặt chính sách chấm công (theo quy định của công ty) như trên excel, ngoài ra còn cài đặt người duyệt phân ca, cách thức hiển thị bảng chấm công ...
  • Phân ca làm việc: Sau khi định nghĩa ca, trưởng bộ phận tiến hành phân ca cho người lao động
  • Danh sách miễn chấm công: Cho phép người quản lý cài đặt những trường hợp không cần chấm công như giám đốc
  • Cài đặt ngày nghỉ: Hệ thống đã có sẵn những ngày nghỉ theo quy định, tuy nhiên người quản trị có thể thêm mới những ngày nghỉ
  • Cập nhật chấm công: Cho phép cập nhật lại công khi hệ thống chưa kịp tải công lên