Quản lý tài chính doanh nghiệp – 1 Office

Quản lý tài chính doanh nghiệp

Thu chi

Là cuốn sổ điện tử khi nói đến việc quản lý tài chính của một công ty. Ghi nhận lại lịch sử những lần chi tiền với nhiều mục đích như trả tiền cho nhà cung cấp và tiền lương nhân viên,... và những lần thu tiền từ khách hàng, theo dõi công nợ của khách hàng trong quá trình bán hàng. Hiểu một cách đơn giản nhất, quản lý sổ quỹ chính là quản lý dòng tiền thu và chi của doanh nghiệp. Cho phép doanh nghiệp có thể thao tác chuyển tiền qua lại giữa các quỹ trên hệ thống.

Lợi ích

  • Cho phép người dùng truy cập mọi lúc mọi nơi.
  • Tạo thông tin tài chính thu - chi nhanh chóng.
  • Liên kết với bán hàng và mua hàng.
  • Thân thiện, dễ sử dụng.
  • Báo cáo tình hình thu chi của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng, chính xác theo thời gian, người tạo, chi nhánh,...
  • Có thể giới hạn quyền truy cập của nhân viên theo từng chi nhánh.
  • Cho phép chuyển tiền giữa các quỹ