Báo Cáo Động - 1Office

Báo Cáo Động

Phân hệ báo cáo động

Phần mềm quản lý tổng thể tích hợp các tiện ích giúp người sử dụng dễ dàng thao tác, hệ thống Báo cáo đa dạng, tự động, tùy biến, kiểm soát dữ liệu chỉ bằng vài thao tác. Hệ thống cho phép viết các công thức excel trên chính các báo cáo, các dữ liệu gộp từ các phân hệ với nhau. Báo cáo thể hiện qua các biểu đồ dạng hình cột, hình tròn, biểu đồ diện tích, biểu đồ đường

 

Chức năng quản lý

  • Điều chỉnh mốc thời gian thống kê: báo cáo sau khi tạo xong, cho phép diều chỉnh lại thời gian cập nhật dữ liệu
  • Lưu báo cáo: Các báo cáo sử dụng nhiều hệ thống cho phép lưu lại làm mẫu
  • Tải về: Cho phép tải các báo cáo về dạng excel
  • Thư viên báo cáo: Là các báo cáo được lưu lại, người dùng có thể xem các báo trong thư viện
  • Sửa: Cho phép sửa lại các báo cáo đã tạo xong
  • Xóa: Các báo cáo sai không sử dụng, người dùng có thể xóa để sạch dữ liệu