Đăng ký
25/02/2022
1210

CHIẾN TRƯỜNG “SỐ” & NHỮNG CHIẾN BINH GEN Z

Kinh doanh là một cuộc chiến về doanh thu và lợi nhuận, nhưng quan trọng hơn cả, đó là đào tạo những thế hệ tiếp nối máu lửa, nhiệt huyết để dẫn đầu thị trường.  Bắt đầu từ suy nghĩ cốt lõi trong kinh doanh “thương trường là chiến trường”, 1Office luôn trăn trở làm

Đọc tiếp
Zalo phone