Đánh giá KPI - 1Office

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KPI

Quản lý các tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả của nhân viên
Đăng ký tư vấn

Giới thiệu

Đánh giá KPI được 1Office tách riêng ra thành một phân hệ vì tính quan trọng của nó. Tính năng này cho phép doanh nghiệp quản lý ngân hàng các tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả KPI của nhân viên trong tháng. Từ bảng KPI này có thể link sang bảng lương để thực hiện việc tính lương.

Cho phép cài đặt tùy biến tất cả các chỉ tiêu đánh giá hiện tại lên hệ thống

  • Dễ dàng số hóa các tiêu chí đánh giá, quản lý lưu trữ rõ ràng và chi tiết.

  • Tùy biến thiết lập công thức đánh giá theo ý muốn.

Thiết lập các bảng đánh giá cho phòng ban, vị trí hoặc từng cá nhân

  • Cho phép tự động tạo bảng đánh giá vào ngày bất kỳ hàng tháng.

  • Cho phép lựa chọn đa dạng số người đánh giá và tùy chỉnh tầm quan trọng của từng người đánh giá.

  • Dễ dàng thiết lập bộ tiêu chí, chỉ tiêu của các tiêu chí và mức độ quan trọng của từng tiêu chí.

Đánh giá theo các chỉ tiêu và theo dõi được kết quả tổng hợp

  • Theo dõi trực quan kết quả từng tiêu chí đánh giá và kết quả tổng hợp của từng người.

  • Có thể xác nhận và chốt lại kết quả đánh giá.

  • Kết quả tổng hợp có thể link trực tiếp tới bảng lương một cách nhanh chóng.