Tuyen dung 2020 - 1Office
TUYỂN DỤNG
1Office – Nơi những người trẻ cùng theo đuổi đam mê và gắn kết tương lai
Chúng tôi luông cần những chiến binh kinh doanh giỏi
Ở 1Office, chúng tôi tin khi ta cùng chung một mái nhà, thì thành công luôn trong tay ta.
TUYỂN DỤNG
1Office – Nơi những người trẻ cùng theo đuổi đam mê và gắn kết tương lai
Chúng tôi luông cần những chiến binh kinh doanh giỏi
Ở 1Office, chúng tôi tin khi ta cùng chung một mái nhà, thì thành công luôn trong tay ta.
TUYỂN DỤNG
Văn hóa 1Office
Ở đây, chúng tôi coi nhau là gia đình và hướng đến xây dựng
một 1Office với những "lễ hội" với bản sẵn riêng
TUYỂN DỤNG
Văn hóa 1Office
Ở đây, chúng tôi coi nhau là gia đình và hướng đến xây dựng
một 1Office với những "lễ hội" với bản sẵn riêng
TUYỂN DỤNG
Yên tâm cống hiến
Chúng tôi tự tin đem lại cho nhân viên mức thu nhập xứng đáng
và lộ trình phát triển rõ ràng.
TUYỂN DỤNG
Yên tâm cống hiến
Chúng tôi tự tin đem lại cho nhân viên mức thu nhập xứng đáng
và lộ trình phát triển rõ ràng.
TUYỂN DỤNG
Môi trường khuyến khích sáng tạo
1Office tạo ra một môi trường làm việc kích thích sự sáng tạo,
năng lực tiềm ẩn của nhân viên
TUYỂN DỤNG
Môi trường khuyến khích sáng tạo
1Office tạo ra một môi trường làm việc kích thích sự sáng tạo,
năng lực tiềm ẩn của nhân viên
TUYỂN DỤNG
Con người là trung tâm
của mọi hoạt động
Chúng tôi muốn mang lại những giá trị tốt nhất dành cho nhân viên của mình
TUYỂN DỤNG
Con người là trung tâm
của mọi hoạt động
Chúng tôi muốn mang lại những giá trị tốt nhất dành cho nhân viên của mình
Cơ hội việc làm hấp dẫn cho bạn

   • Hà Nội
   • Số lượng 2
   • Mức lương Thỏa thuận
   • Hà Nội
   • Số lượng 2
   • Mức lương Thỏa thuận
   • Hà Nội
   • Số lượng 3
   • Mức lương 15 - 20 Triệu
   • Hà Nội
   • Số lượng 03
   • Mức lương 18 triệu - 35 triệu
   • Hà Nội , Hồ Chí Minh
   • Số lượng 10
   • Mức lương 8 triệu ->15 triệu
   • Hà Nội
   • Số lượng 6
   • Mức lương 15 - 20 triệu
   • Hà Nội , Hồ Chí Minh
   • Số lượng 07 người
   • Mức lương 8 - 12 triệu