Quản lý chấm công - 1Office

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

Sao lưu lại các lịch sử chấm công của nhân viên
Đăng ký tư vấn

Giới thiệu

Quản lý chấm công là nghiệp vụ đau đầu và tốn thời gian nhất của cán bộ quản lý nhân sự. Hàng tháng, phải xuất từ file máy chấm công ra log vân tay, tổng hợp bảng phân ca các bộ phận gửi lên, tổng hợp các đơn từ xin nghỉ của nhân viên sau đó ngồi tính toán ra bảng chấm công. Giờ đây, với 1Office, mọi quy trình thủ công dài dòng trên đều được tự động, đồng bộ, ưu việt.

Cài đặt chính sách chấm công

  • Tạo mới tất cả các ca làm việc và phân ca tiết chi tiết đầy đủ và linh hoạt cho nhân sự.

  • Xây dựng các chế tài về chấm công bằng các công thức và hệ thống từ khóa trên phần mềm.

Quản lý chấm công

  • Dữ liệu chấm công được tự động đẩy về từ máy chấm công, theo dõi chi tiết được thời gian làm việc của nhân sự.

  • Hệ thống báo cáo đi muộn về sớm và đơn từ giúp người quản lý nắm được chi tiết thời gian làm việc của nhân sự.

Quy trình phê duyệt lương

  • Kế toán, giám đốc kiểm tra và phê duyệt bảng lương dễ dàng trên hệ thống online.

  • Nhân sự dễ dàng theo dõi bảng lương của cá nhân một cách công khai sau khi đã được phê duyệt.

Đồng bộ hóa chấm công - tính lương - bảng lương

  • Xây dựng khung bảng lương, công thức bảng lương đầy đủ và chi tiết ngay trên phần mềm bằng các công thức tương đương bảng excel.

  • Tự động đồng bộ, tính toán và cập nhật bảng lương trên hệ thống.