Quản lý Công việc - 1Office

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Thực hiện công việc, lên kế hoạch, quản lý, giám sát, nhắc nhở
công việc một cách khoa học và tự nhiên

Giới thiệu

Công việc mà 1Office muốn nhắc đến được hiểu là những nhiệm vụ có tính chất biến đổi mà bất kỳ một nhân viên nào, hàng ngày, hàng tuần đều được giao và thực hiện. Công việc thường đó có thể thuộc dự án mà công ty đang làm với khách hàng, hoặc là những công việc hàng này không thuộc dự án nào cả. Tính năng quản lý công việc giúp cho doanh nghiệp có thể lên kế hoạch, quản lý, giám sát, nhắc nhở, đôn đốc nhân viên thực hiện nhiệm vụ của mình một cách khoa học và tự nhiên.

Quản trị công việc

Người quản trị có thể cập nhật các trạng thái của dự án: Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy

Tính năng thêm người thực hiện cho phép người quản trị có thể thêm nhanh người thực hiện dự ánThêm công việc & cập nhật thời gian

Tất cả những ai tham gia dự án đề có thể thêm công việc vào dự án

Khi thời gian thực hiện dự án thay đổi, người quản trị có thể cập nhanh với tác vụ này mà không cần sửa cả dự án


Cập nhật tiến độ và tasklist

Chỉ Người thực hiện có thể cập nhật nhanh tiến độ công việc theo các mốc từ 10 – 100%

Cập nhật các đầu mục công việc để người sử dụng tiện cho việc theo dõi tiến độ và đánh dấu các mục đã hoàn thành


Thêm tài liệu và sự kiện

Những người tham gia công việc đều có thể bổ sung tài liệu cho công việc đó

Cho phép tạo một sự kiện và mời những người khác tham gia, sự kiện sẽ tự động thêm vào lịch công việc của những người đó


Các tính năng mở rộng

Thảo luận: Cũng như dự án, tất cả những ai tham gia công việc đều có thể trao đổi qua trên mỗi công việc với tính năng thảo luận

Nhân bản công việc: Tính năng này cho phép người dùng có thể nhân bản một công việc bất kỳ, tiết kiệm thời gian nhập liệu. Các thông tin trong công việc gốc sẽ được nhân bản sang công việc mới một cách hoàn toàn tự động

Xem nhanh công việc: Ở màn hình danh sách công việc người dùng có thể xem nhanh một công việc, tính năng này rất tiện, vì màn hình xem nhanh vẫn In-line trong màn hình danh sách.