Quản lý đánh giá - 1Office

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ

Quản lý các tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả của nhân viên

Giới thiệu

Đánh giá KPI được 1Office tách riêng ra thành một phân hệ vì tính quan trọng của nó. Tính năng này cho phép doanh nghiệp quản lý ngân hàng các tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả KPI của nhân viên trong tháng. Từ bảng KPI này có thể link sang bảng lương để thực hiện việc tính lương.

Cài đặt KPI

Người quản trị có thể cài đặt danh mục KPI của doanh nghiệp.
KPI được chia thành 2 loại KPI đơn và KPI đa


Tạo bảng đánh giá

Tính năng cho phép người dùng có thể tạo các bảng đánh giá khác nhau cho từng vị trí, phòng ban hoặc chức vụ


Đánh giá

1Office chỉ cho phép một người và cá nhân tự đánh giá. Sau khi đánh giá, hệ thống tự động tổng hợp điểm đánh giá vào một bảng tổng hợp chung


Chốt đánh giá

Tính năng này cho phép người quản trị chốt một bảng đánh giá KPI, sau khi chốt thì mọi hành vi đánh giá đều không thực hiện được


Bảng tổng hợp KPI

1Office sẽ tự động tổng hợp thành một bảng tổng hợp KPI chung. Với những nhân sự có nằm nhiều bảng KPI thì hệ thống sẽ mặc định lấy điểm KPI lớn nhất để cho vào bảng tổng hợp