Quản lý đội ngũ - 1Office

QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ

Kiểm soát doanh số, hoa hồng, nắm bắt tình hình kinh doanh nhanh và hiệu quả

Giới thiệu

Phân hệ này của 1Office cung cấp công cụ giúp tự động cập nhật doanh số từ các hợp đồng, đơn hàng đã hoàn thành. Doanh số sẽ được tự động cộng thêm cho các nhân viên tương ứng. Với việc có thể cấu hình sẵn hoa hồng và KPI cho mỗi nhân viên đây là công cụ tuyệt vời để kiểm soát đội ngũ của mình.

Quản lý doanh số

Tự động ghi nhận doanh số

Import doanh số

Báo cáo kinh doanhChức năng quản lý

Thiết lập hoa hồng

Tự động ghi nhận hoa hồng