Quản lý hàng hóa, tồn kho - 1Office

QUẢN LÝ HÀNG HÓA TỒN KHO

Kiểm soát hàng hóa ra vào chuyên nghiệp, đồng bộ, xuất giấy tờ dễ dàng

Giới thiệu

1Office cho phép định nghĩa hàng hóa theo các gói (gói sản phẩm, gói dịch vụ) và quản lý theo mã vạch, số imei, nhập hàng loạt. Phân hệ cũng cung cấp đầy đủ các tính năng để quản lý kho, cho phép tạo nhiều kho trên hệ thống. Người dùng có thể cài đặt các có cho xuất âm, tự động sinh ra phiếu xuất từ đơn hàng hay không. Hạn mức cảnh báo của bất kỳ sản phẩm nào.

Chức năng quản lý hàng hóa

Cài đặt: Nhóm sản phẩm, nhóm dịch vụ, đơn vị sản phẩm, đơn vị dịch vụ

Tạo mới: Cho phép khai báo một sản phẩm, gói sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ mới

Cập nhật seri/imei: Cập nhập seri/imei để phục vụ việc quản lý theo seri/imeiChức năng quản lý

Cài đặt kho: Khởi tạo và cài đặt các thông số cơ bản của kho

Phiếu nhập kho: Cho phép người dùng nhập hàng hóa vào kho

Phiếu xuất kho: Xuất hàng hóa theo hợp đồng, đơn hàng hoặc khác

Phiếu chuyển kho: Chức năng cho phép luân chuyển hàng hóa giữa các kho với nhau

Duyệt thủ kho: Khi các phiếu được duyệt thì số lượng hàng hóa của các kho sẽ thay đổi theo nội dung phiếu đó