Quản lý khuyến mãi - 1Office

Quản lý các chương trình khuyến mãi

Các chương trình khuyến mãi sẽ được quản lý một cách thông minh thông qua phần mềm 1Office
Đăng ký tư vấn

Giới thiệu

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng các chương trình khuyến mại cho mô hình bán hàng của mình. Tuy nhiên, việc tạo ra các chương trình khuyến mại và quản lý chúng là điều không hề đơn giản, bởi người quản lý phải thực hiện thống kê số lượng hàng hóa bán và tặng. Tình năng Khuyến mãi của 1Office sẽ giúp doanh nghiệp giải bài toán này.

Thiết lập chương trình khuyến mãi

  • Mỗi thời điểm sẽ có những chương trình khuyến mãi khác nhau, doanh nghiệp có thể chọn 1 trong 2 hình thức khi thiết lập: Chiết khấu hoặc tặng quà.

  • Thống kê được trạng thái của từng chương trình khuyến mại, số lượng chiết khấu, quà tặng của từng chương trình.


Áp dụng khuyến mại cho đơn hàng, hợp đồng

  • Có thể có nhiều khuyến mại cùng chạy trong một thời điểm. Để giải quyết vấn đề này mỗi đơn hàng, hợp đồng đều cho phép chọn một chương trình khuyến mại thay vì áp dụng một chương trình KM cho tất cả.

  • Tự động tính toán số lượng quà tặng, chiết khấu của từng đơn hàng dựa trên các cài đặt của chương trình khuyến mãi.