Quản lý quy trình bán hàng - 1Office

QUẢN LÝ QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Trực quan, rõ ràng và chuyên nghiệp

Giới thiệu

Phân hệ quy trình bán hàng của một doanh nghiệp mô tả cơ hội, triển vọng của doanh nghiệp ở từng giai đoạn bán hàng. Nó cho phép kiểm soát thông tin về khách hàng và mô tả cơ hội từ lúc bắt đầu đến lúc thành công hoặc thất bại.

Chức năng quy trình bán hàng

Tạo mới, sửa, xóa đối tượng trong quy trình

Cài đặt quy trình bán hàng

Tạo mới một cơ hội

Chuyển trạng thái cơ hộiMàn hình Kanban, màn hình thống kê

Màn hình Kanban: xem theo quy trình, người dùng có thể kéo thả trực tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác

Màn hình thống kê: xem theo quy trình, là một biểu đồ dạng phễu theo từng trạng thái đã cấu hình