Quản lý tài sản - 1Office

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Tối ưu hóa các chi phí, hoạt động liên quan đến tài sản

Giới thiệu

Phần mềm giúp đơn vị quản lý chi tiết tài sản, các hoạt động liên quan tới tài sản, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó phần mềm hỗ trợ tổng hợp và truyền nhận báo cáo tài sản giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới thuận tiện, nhanh chóng. Chỉ cần mở máy tính, tìm kiếm tài sản cần tra cứu, mọi thông tin về tài sản như: Tình trạng, người đang sử dụng tài sản, ngày cấp phát hay thu hồi sẽ được thông tin lưu trữ tường minh nhất.

Cấp phát và thu hồi tài sản

Cấp phát tài sán cho cá nhân hoặc phòng ban.

Nhân viên đã được cấp phát tài sản, khi tài sản không được sử dụng thì người quản lý sẽ thu hồi lại.


Update số lượng tài sản

Trường hợp tài sản đã có và có thêm số lượng, người quản lý sẽ báo tăng lên

Khi sản phẩm bị thiếu hụt không rõ nguyên nhân, người dùng sẽ sử dụng tác vụ báo mất này


Sửa chữa và thanh lý tài sản

Tài sản cần bảo hành, sửa chữa, người quản lý sẽ cập nhật tác vụ này

Dụng cụ làm việc khá lâu, cần cấp phát cái mới, thì cái cũ sẽ cho đi thanh lý

Thiết bị đang sử dụng bị hỏng, người dùng sẽ báo hỏng cho thiết bị này


Nhóm tài sản

Có thể cập nhật lại tài sản thuộc nhóm nào

Cho phép hiển thị thông tin tài sản đang ở phòng ban nào