Quản lý tồn kho - 1Office

Quản lý tồn kho

Giới thiệu

Hàng hóa được hiểu là những sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. 1Office cho phép định nghĩa hàng hóa theo cả gói (gói sản phẩm, gói dịch vụ) và quản lý theo mã vạch, số imei, nhập hàng loạt.

Chức năng quản lý hàng hoá

  • Cấu hình sản phẩm, đơn vị: Tạo mới nhóm sản phẩm/dịch vụ và đơn vị cho sản phẩm/dịch vụ
  • Tạo mới, sửa, xóa hàng hóa: Cho phép khai báo một sản phẩm, gói sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ mới với các thông tin đi kèm
  • Cập nhật seri/imei: Cập nhập seri/imei để phục vụ việc quản lý theo seri/imei
  • Lịch sử: Lưu lại thông tin tạo mới, sửa của từng sản phẩm/dịch vụ hàng hóa

Giới thiệu quản lý Kho

Quản lý kho hẳn là khâu “ớn ăn” nhất trong chuỗi hoạt động, bởi hàng hóa trong kho thường xuyên có sự thay đổi, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc quản lý. Với tính năng quản lý kho của 1Office, từ hệ thống kho, kệ hàng đến tất cả các hàng hóa trong kho đều được quản lý dễ dàng.

Chức năng quản lý

  • Tạo mới, sửa, xóa kho: Tạo mới các kho để lưu trữ hàng hóa riêng cho từng kho
  • Phiếu nhập kho: Cho phép người dùng nhập hàng hóa vào kho
  • Phiếu xuất kho: Xuất hàng hóa theo hợp đồng, đơn hàng hoặc khác
  • Phiếu chuyển kho: Chức năng cho phép luân chuyển hàng hóa giữa các kho với nhau
  • Duyệt/không duyệt: Khi các phiếu được duyệt thì số lượng hàng hóa của các kho sẽ thay đổi theo nội dung phiếu đó

Quy trình kho

Quản lý kho gồm rất nhiều nghiệp vụ như: nhập/ xuất hàng trong kho, quản lý hàng tồn kho, quản lý dữ liệu liên quan tới lịch sử giao dịch hàng hóa… Trong khi đó, bảng tính excel đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian để nhập dữ liệu mà nó sẽ không cho bạn một cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của kho. Với 1Office, đây sẽ là một trải nghiệm lớn cho các doanh nghiệp với những công đoạn xuất, nhập hay chuyển kho vô cùng dễ dàng..