Quản lý tuyển dụng - 1Office

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

Tạo lập quy trình tuyển dụng khép kín

Giới thiệu

Tuyển dụng là nghiệp vụ đầu tiên trong quy trình quản lý nhân sự. Tính năng này giúp cho người sử dụng có thể quản lý 2 đối tượng đó là đề xuất tuyển dụng và hồ sơ ứng viên trong một quy trình khép kín.

Quản lý yêu cầu tuyển dụng

Thay vì viết một đề xuất tuyển dụng bằng giấy trình lãnh đạo ký duyệt, thì giờ đây mỗi bộ phận trong đơn vị mà cần người thì trưởng bộ phận đó sẽ tạo một “Yêu cầu tuyển dụng”, hệ thống sẽ tự động gửi và thông báo đến cấp lãnh đạo để phê duyệt. Sau khi phê duyệt sẽ thông báo cho bộ phận tuyển dụng thực hiện. Quản lý yêu cầu tuyển dụng bao gồm các tính năng:

Cập nhật trạng thái

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ

Thêm hồ sơ ứng viên

Tạo lịch phỏng vấn

Tạo đánh giá ứng viên

Nhân bản yêu cầu tuyển dụng


Quản lý hồ sơ ứng viên

Hồ sơ ứng viên là đối tượng tiếp theo và là “tài sản” quan trọng nhất trong quy trình quản lý tuyển dụng. Với tính năng này, cán bộ quản lý thực hiện các nghiệp vụ sàng lọc đánh giá ứng hồ sơ, tạo lịch phỏng vấn … và cuối cùng chuyển sang hồ sơ nhân sự. Quản lý hồ sơ ứng viên bao gồm các tính năng:

Tạo mới ứng viên

Sàng lọc ứng viên

Đánh giá ứng viên

Chuyển ứng viên sang YCTD khác

Chuyển ứng viên thành hồ sơ nhân sự