Bộ giải pháp
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - 1OFFICE

Không gian làm việc số - Không còn "kẽ hở" trong vận hành doanh nghiệp

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM NGAY

Nhận demo toàn bộ tính năng phần mềm

tickCreated with Sketch.

Quản trị văn bản, công việc, nhân sự, khách hàng,
mxh nội bộ TRÊN MỘT NỀN TẢNG

Tính chi phí chính xác đến từng user và tính năng
sử dụng CHỈ TỪ 2.000đ/User/tháng

tickCreated with Sketch.

HƠN 5000 DOANH NGHIỆP đã ứng dụng hiệu quả

tickCreated with Sketch.

Tại sao các Doanh nghiệp lớn
lần lượt "chuyển nhà" lên nền tảng số?

Quản trị kiểu cũ

Không thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác khi không kiểm soát được chính chính xác của các báo cáo số liệu của cấp dưới

Nhân viên phải xếp hàng dài để chờ đợi để sếp ký duyệt các văn bản, giấy tờ

Chấm công thủ công mất nhiều thời gian, công sức cho nhân sự; tạo ra nhiều sai sót

Văn bản giấy tờ bị phân tán do quản lý lẻ tẻ, khó khăn để tìm kiếm

Luồng công văn giấy tờ trong doanh nghiệp phức tạp, khó nắm bắt công việc gắn liền với từng văn bản

Các bộ phận làm việc rời rạc, thiếu sự liên kết, thành viên thường xuyên bị miss thông tin khi trao đổi & phản hồi công việc

Tích hợp luồng docflow trực tiếp vào workflow của doanh nghiệp, giúp triển khai công việc từ văn bản một cách thông suốt

Mọi công việc được thực hiện, trao đổi và báo cáo cùng trên nền tảng số, đảm bảo sự tập trung khi làm việc

Báo cáo chính xác, cập nhật theo thời gian thực, kịp thời phát hiện những "điểm nghẽn" trong hoạt động doanh nghiệp và đưa ra các quyết định hoàn toàn dựa trên DỮ LIỆU

Thông tin chấm công được cập nhật tự động, nhanh chóng chính xác. Nhà quản lý có thể chủ động nắm bắt tình hình nhân sự đi làm, vắng mặt trong ngày

Ký số mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị, không cần mất thời gian chờ đợi

Văn phòng điện tử

Phân loại và lưu trữ tập trung trên 1 nền tảng trực tuyến, dễ dàng tìm kiếm và truy xuất thông tin mọi lúc mọi nơi

John Chambers,
Cựu Chủ Tịch CISCO

John Chambers, Cựu Chủ Tịch CISCO

"Ít nhất 40% các doanh nghiệp hiện tại sẽ biến mất trong 10 năm tới nếu họ không thể tìm cách để thích nghi và tồn tại với nền công nghệ mới."

Giải pháp Văn phòng điện tử 1Office

MINH BẠCH - LINH HOẠT - TIỆN LỢI

Quản trị nhân sự toàn diện

Quản lý toàn diện quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp
Số hoá và lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự
Đánh giá năng lực trực quan
Đồng bộ hoá dữ liệu chấm công ở mọi chi nhánh
Linh hoạt tính toán lương tự động, trả lương 24/7
Quản lý KPI trực quan & chi tiết
Quản lý thông tin tài sản doanh nghiệp

Lịch biểu khoa học, giúp cả Nhân viên & Sếp đều có thể
làm chủ thời gian

Quản trị công việc thông minh

Quản lý và giám sát dự án theo cả GanttChat và Kanban
Quản lý công việc khoa học, giám sát tiến độ mọi lúc mọi nơi
Số hoá toàn bộ quy trình doanh nghiệp: Rõ ràng, hiệu quả

Tạo - duyệt đơn từ Online - Xoá tan quy trình xét duyệt
thủ công rườm rà

Giải pháp ký số ưu việt

Ký trên mọi chứng từ, văn bản, tài liệu
Ký trên mọi quy trình xử lý công văn / tài liệu / hợp đồng

Ký nhiều văn bản cùng một lúc, cả văn bản nội bộ
lẫn hợp đồng thương mại

Nền tảng quản trị công văn tiên tiến

Quản lý tập trung trên nền tảng điện toán đám mây
Tự động hoá quy trình xử lý văn bản đến và văn bản đi

Trích xuất 1 hoặc nhiều văn bản một cách dễ dàng

Tích hợp OCR để tìm kiếm văn bản theo keyword trên file
hình ảnh scan

Phân chia văn bản theo nhóm, theo folder, theo keywords
và thể loại

/người/tháng

40.000đ

STANDARD

Các tính năng bao gồm

HRM

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý bảo hiểm

Quản lý chấm công

Quản lý tiền lương

Quản lý tuyển dụng

Quản lý đánh giá năng lực

Quản lý đào tạo

Khen thưởng kỷ luật

Quản lý đánh giá KPI

WORKPLACE

Mạng nội bộ

Quản lý đơn từ

Quản lý tài liệu

Quản lý lịch biểu

Quản lý tài sản

Quản lý dự án

Quản lý công việc

Quản lý quy trình

crm

Quản lý Marketing

Quản lý lead

Quản lý cơ hội

Quản lý khách hàng

Quản lý đại lý

Quản lý bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý hàng hóa và kho

Quản lý thu chi

Đăng ký

Chi phí hợp lý - linh hoạt

Tính chi phí chính xác đến từng user và tính năng sử dụng
CHỈ TỪ 2.000đ / User / tháng

Đăng ký

Các tính năng bao gồm

100.000đ

ENTERPRISE

/người/tháng

HRM

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý bảo hiểm

Quản lý chấm công

Quản lý tiền lương

Quản lý tuyển dụng

Quản lý đánh giá năng lực

Quản lý đào tạo

Khen thưởng kỷ luật

Quản lý đánh giá KPI

WORKPLACE

Mạng nội bộ

Quản lý đơn từ

Quản lý tài liệu

Quản lý lịch biểu

Quản lý tài sản

Quản lý dự án

Quản lý công việc

Quản lý quy trình

crm

Quản lý Marketing

Quản lý lead

Quản lý cơ hội

Quản lý khách hàng

Quản lý đại lý

Quản lý bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý hàng hóa và kho

Quản lý thu chi

60.000đ

PROFESSIONAL

/người/tháng

Các tính năng bao gồm

HRM

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý bảo hiểm

Quản lý chấm công

Quản lý tiền lương

Quản lý tuyển dụng

Quản lý đánh giá năng lực

Quản lý đào tạo

Khen thưởng kỷ luật

Quản lý đánh giá KPI

WORKPLAce

Mạng nội bộ

Quản lý đơn từ

Quản lý tài liệu

Quản lý lịch biểu

Quản lý tài sản

Quản lý dự án

Quản lý công việc

Quản lý quy trình

crm

Quản lý Marketing

Quản lý lead

Quản lý cơ hội

Quản lý khách hàng

Quản lý đại lý

Quản lý bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý hàng hóa và kho

Quản lý thu chi

Đăng ký

Phổ biến

Đăng ký

Chi phí hợp lý - linh hoạt

Tính chi phí chính xác đến từng user và tính năng sử dụng
CHỈ TỪ 2.000đ / User / tháng

Đăng ký

Phổ biến

Đăng ký

WORKPLACE

Mạng nội bộ

Quản lý đơn từ

Quản lý tài liệu

Quản lý lịch biểu

Quản lý tài sản

Quản lý dự án

Quản lý công việc

Quản lý quy trình

100.000đ

ENTERPRISE

/người/tháng

Các tính năng bao gồm

HRM

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý bảo hiểm

Quản lý chấm công

Quản lý tiền lương

Quản lý tuyển dụng

Quản lý đánh giá năng lực

Quản lý đào tạo

Khen thưởng kỷ luật

Quản lý đánh giá KPI

CRM

Quản lý Marketing

Quản lý lead

Quản lý cơ hội

Quản lý khách hàng

Quản lý đại lý

Quản lý bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý hàng hóa và kho

Quản lý thu chi

Đăng ký

60.000đ

PROFESSIONAL

/người/tháng

Các tính năng bao gồm

HRM

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý bảo hiểm

Quản lý chấm công

Quản lý tiền lương

Quản lý tuyển dụng

Quản lý đánh giá năng lực

Quản lý đào tạo

Khen thưởng kỷ luật

Quản lý đánh giá KPI

WORKPLACE

Mạng nội bộ

Quản lý đơn từ

Quản lý tài liệu

Quản lý lịch biểu

Quản lý tài sản

Quản lý dự án

Quản lý công việc

Quản lý quy trình

CRM

Quản lý Marketing

Quản lý lead

Quản lý cơ hội

Quản lý khách hàng

Quản lý đại lý

Quản lý bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý hàng hóa và kho

Quản lý thu chi

40.000đ

STANDARD

/người/tháng

Các tính năng bao gồm

HRM

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý bảo hiểm

Quản lý chấm công

Quản lý tiền lương

Quản lý tuyển dụng

Quản lý đánh giá năng lực

Quản lý đào tạo

Khen thưởng kỷ luật

Quản lý đánh giá KPI

WORKPLACE

Mạng nội bộ

Quản lý đơn từ

Quản lý tài liệu

Quản lý lịch biểu

Quản lý tài sản

Quản lý dự án

Quản lý công việc

Quản lý quy trình

CRM

Quản lý Marketing

Quản lý lead

Quản lý cơ hội

Quản lý khách hàng

Quản lý đại lý

Quản lý bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý hàng hóa và kho

Quản lý thu chi