ĐĂNG KÝ NGAY

[EBOOK ĐỘC QUYỀN] QUẢN TRỊ DỮ LIỆU NHÂN SỰ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Những điều cơ bản người làm nhân sự cần biết về Data-Driven

Quản trị nhân sự bằng dữ liệu trên phần mềm 1Office

Một số công cụ phân tích dữ liệu phù hợp với hoạt động quản trị nhân sự

Ứng dụng Data - Driven trong hoạt động quản trị nhân sự

Trụ sở chính: 
Tầng 3, Tòa G2 Five Star Garden, số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Chi nhánh HCM:
Lầu 3, 222 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
SĐT tư vấn SP:
083 483 8888
Email:
contact@1office.vn
NỀN TẢNG QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP
{ "data": [ { "event_name": "Lead", "event_time": 1713747932, "action_source": "system_generated", "user_data": { "lead_id": 1234567890123456 }, "custom_data": { "lead_event_source": "Your CRM", "event_source": "crm" } } ] }