SMS - 1Office

HỆ THỐNG SMS

Gửi SMS chuyên nghiệp và tự động hóa
Đăng ký tư vấn

Giới thiệu

Tính năng gửi SMS của 1Office cho phép doanh nghiệp gửi tin nhắn trực tiếp từ phần mềm tới Liên hệ, khách hàng với các đầu số riêng, thể hiện sự chuyên nghiệp cao.

Phương thức hoạt động

  • Cấu hình được nhiều cổng SMS theo nhiều nhà cung cấp dịch vụ: CMC Telecom, ESMS.

  • Phân quyền sử dụng sử dụng cho cá nhân/phòng ban để thực hiện gửi SMS.

  • Kết quả gửi đi sẽ được lưu lại theo từng trạng thái.