Báo cáo đi muộn, về sớm

Từ thời gian chấm vân tay thực tế so với thời gian ca làm việc được phân, hệ thống sẽ tính toán và hiển thị danh sách báo cáo thống kê nhân sự đi muộn, về sớm để người dùng (vai trò quản lý) có thể dễ dàng quản lý.

Tại đây, Báo cáo đi muộn, về sớm được thống kê theo 3 bảng

Nội dung Mô tả
Báo cáo đi muộn Thống kê danh sách nhân sự đi làm muộn theo tháng
Báo cáo về sớm Thống kê danh sách nhân sự về sớm theo tháng
Báo cáo tổng hợp Thống kê số lần đi muộn, số lần về sớm và tổng số phút đi muộn, về sớm theo tháng

 

Bạn có thể xem 3 bảng trên bẳng cách click vào các Tab Báo cáo đi muộn, Báo cáo về sớm, Báo cáo tổng hợp phía trên của bảng.

Đối với Báo cáo này, 1Office cung cấp 3 tác vụ quản lý

STT Tên trường Mô tả
1 Thời gian Chọn thời gian tháng, năm của kỳ công cần xem
2 Export Xuất dữ liệu bảng chấm công ăn ra file excel
3 Cài đặt Đưa người dùng tới phần Cài đặt chấm công

Để thực hiện các tác vụ này, bạn click chuột vào biểu tượng phía trên góc bên phải màn hình.

Cập nhật lần cuối vào ngày 10/08/2020