Báo cáo đơn từ

Hệ thống sẽ thống kê lại danh sách nhân sự xin vắng mặt, xin nghỉ với tất cả các lý do đã cài đặt trong cài đặt Đơn từ.

Bảng hiển thị theo tháng với các lý do sẽ hiển thị số lần của từng nhân sự. Từ đó giúp quản lý nắm bắt được nhân sự nghỉ bao nhiêu lần/tháng.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Đối với Báo cáo này, 1Office cung cấp 3 tác vụ quản lý

STT Tên trường Mô tả
1 Thời gian Chọn thời gian tháng, năm của kỳ công cần xem
2 Export Xuất dữ liệu bảng chấm công ăn ra file excel
3 Cài đặt Đưa người dùng tới phần Cài đặt chấm công

Để thực hiện các tác vụ này, bạn click chuột vào biểu tượng phía trên góc bên phải màn hình.

Cập nhật lần cuối vào ngày 10/08/2020