Bảo hiểm

Quản lý bảo hiểm là nơi lưu trữ những thông tin về bảo hiểm của nhân sự từ việc gợi ý danh sách tăng, danh sách giảm mức đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật qua đó chúng ta có thể xuất báo cáo nộp bảo hiểm, triết xuất thông tin bảo hiểm để tính lương.

 

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng tính năng bảo hiểm trên 1Office ?

 

Để quản lý bảo hiểm, bạn theo dõi những bước sau:

 

Bước 0. Chuẩn bị dữ liệu về thông tin đóng bảo hiểm

Bước 1. Cài đặt bảo hiểm

Bước 2. Hướng dẫn tạo bảo hiểm

Bước 3. Quản lý bảo hiểm

 

Bước 0. Chuẩn bị dữ liệu về thông tin đóng bảo hiểm

 

Hãy tìm hiểu những thông tin theo quy định pháp luật hiện hành về việc đóng bảo hiểm để sử dụng phù hợp với doanh nghiệp của bạn

 

Bước 1. Cài đặt bảo hiểm

 

Chọn vào biểu tượng mũi tên    cạnh biểu tượng avatar (góc trên bên phải màn hình) > Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Nhân sự >  Chọn mục Cài đặt bảo hiểm

 

Trong Cài đặt bảo hiểm bao gồm những cài đặt:

 

Loại bảo hiểm:

 

 • Chọn thời gian áp dụng mức đóng.
 • Chọn tỷ lệ % mức đóng của từng loại bảo hiểm (tương tự các mục bảo hiểm sau).

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Điều kiện tăng/giảm bảo hiểm: Thực hiện tích chọn các tiêu chí để nhân sự hiển thị trong danh sách gợi ý tăng.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

 • Ngày chốt tăng hàng tháng: những phát sinh tăng trước ngày này sẽ báo tăng ở tháng này, còn sau ngày này sẽ phát sinh vào tháng sau.
 • Các lý do báo tăng: nếu hồ sơ nhân sự đủ 1 trong các điều kiện trên sẽ hiển thị trong danh sách dự kiến đóng bảo hiểm.
 •  Tương tự ngày chốt giảm và các điều kiện gợi ý báo giảm.
 •  Tích chọn nút Cập nhật để lưu cài đặt.

 

Bước 2. Hướng dẫn tạo bảo hiểm

 

Chúng ta sẽ không Tạo mới trực tiếp bảo hiểm mà thông qua việc tạo mới/ import hồ sơ nhân sự sẽ tạo những thông tin về bảo hiểm. Chi tiết xem tại Tạo mới hồ sơ nhân sự

 

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Các trường dữ liệu cần lưu ý:

 

STT Tên trường Mô tả
1 Bắt đầu đóng Thời gian bắt đầu đóng bảo hiểm
2 Công ty đóng Số tiền công ty đóng bảo hiểm
3 Người lao động đóng Số tiền người lao động đóng bảo hiểm

 

Bước 3. Quản lý bảo hiểm

 

Tính năng quản lý bảo hiểm trên 1Office cho phép quản lý tất cả nghiệp vụ nội bộ của bảo hiểm như từ bảo hiểm tự động link sang bảng lương để truy thu hoặc khấu trừ . Quản lý bảo hiểm của 1Office cho phép quản lý tất cả nghiệp vụ nội bộ của bảo hiểm. 

 

Các tính năng quản lý bảo hiểm:

 

STT Tên tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Cấu hình các thông số bảo hiểm Người quản lý Thực hiện cài đặt thông số về tỷ lệ đóng (mặc định theo quy định), mức đóng cơ sở, ngày chốt tăng, giảm
2 Xuất dữ liệu bảo hiểm Người quản lý

 

 • Cho phép xuất dữ liệu trên file excel về danh sách đóng bảo hiểm nhân sự theo tháng
 • Cho phép xuất dữ liệu trên file excel về danh sách đóng bảo hiểm nhân sự tăng,giảm dự kiến theo tháng
 • Cho phép xuất dữ liệu trên file excel về lịch sử đóng bảo hiểm của nhân sự theo năm
3 Chọn thời gian đóng bảo hiểm của nhân sự theo tháng Người quản lý

 

 • Cho phép xem danh sách đóng bảo hiểm nhân sự theo từng tháng
 • Cho phép xem danh sách nhân sự được tăng, giảm đóng bảo hiểm dự kiến
 • Cho phép xem lịch sử đóng bảo hiểm của từng nhân sự theo từng tháng
4 Xem báo cáo  Người quản lý

 

Cho phép xem những báo cáo mẫu về bảo hiểm bao gồm:

 • Báo cáo bảo hiểm theo tháng
 • Báo cáo nhân viên nghỉ thai sản
 • Báo cáo người lao động đề nghị cấp thẻ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu A01)
 • Báo cáo DS người lao động theo gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02)
 • Báo cáo danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi
 • Báo cáo nhân viên nghỉ không lương
 • Báo cáo danh sách đề nghị làm thẻ BHYT

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 29/08/2020