Cấp phát

Cấp phát tài sản

 

Là nơi lưu trữ toàn bộ lịch sử của Tài sản đang được quản lý và sử dụng như thế nào, do ai hay bộ phận phòng ban nào chịu trách nhiệm. Từ đó, bộ phận HCNS hay bộ phận quản lý giảm thiểu được rủi ro mất mát tài sản cũng như tối ưu trong việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Lịch sử cấp phát được tự động cập nhật sau khi bộ phận HCNS hay bộ phận quản lý tài sản thực hiện hành động Cấp phát ở trong tính năng Tài sản.

 

Làm sao để cấp phát tài sản trên 1Office?

 

Bước 1. Cập nhật các tài sản

Bước 2. Cấp phát tài sản

 

Bước 1. Cập nhật các tài sản lên hệ thống

 

(Xem hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn Tạo mới tài sản)

 

Bước 2. Cấp phát tài sản

 

Sau khi cập nhật các tài sản của doanh nghiệp lên hệ thống, bộ phận quản lý sẽ tiến hành cấp phát các tài sản đó cho từng cá nhân hoặc các phòng ban sử dụng.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Cách 1. Cấp phát trực tiếp trên màn hình Tài sản

 

Khi đã có danh sách tài sản, để cấp phát tài sản cho nhân viên trong doanh nghiệp, bộ phận quản lý sẽ thực hiện thao tác cấp phát trên màn hình Tài sản:

Chuột phải vào tài sản đó > Cấp phát

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Cách 2. Import cấp phát

 

Ngoài thao tác cấp phát trực tiếp trên từng tài sản tại màn hình Tài sản, người quản lý có thể sử dụng thao tác import để cấp phát cho nhiều cá nhân cùng lúc.

  • Chuẩn bị các thông tin cấp phát ở file excel
  • Tại màn hình Cấp phát > Chọn Import   > Import cấp phát để import cấp phát tài sản
  • Đính kèm file excel và nhập các thông số:

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Hệ thống cho phép export Cấp phát tài sản trong trường hợp người quản lý muốn xuất dữ liệu ra file excel để dùng cho việc làm báo cáo giấy.

 

Các tác vụ trên từng tài sản cấp phát:

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

  • Xem nhanh: Xem nhanh các thông số của tài sản
  • Biểu mẫu: Người dùng có thể xuất nhanh một biểu mẫu trong hệ thống, cho phép lấy các thông tin từ trong phân hệ ngay trên hệ thống. Nó cho phép xuất xuống một file biểu mẫu theo những thông tin bạn đã chọn khi thực hiện các thao tác trước đó.
  • Sửa: Sửa lại các thông số của tài sản
  • Xóa: Xóa tài sản ra khỏi hệ thống

 

Lưu ý: Người dùng có thể tích chọn hàng loại tài sản để sử dụng các tác vụ: Biểu mẫu, Xóa, Export bằng cách tích vào checkbox ngay đầu dòng của mỗi tài sản.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 11/08/2020