Đề xuất tuyển dụng

Đề xuất tuyển dụng là nơi các bộ phân có nhu cầu tuyển dụng tạo các yêu cầu tuyển dụng. Tại đây, từng bộ phận – phòng ban có thể yêu cầu tuyển thêm nhân sự cho phòng ban mình. Các đề xuất này sẽ được gửi tới ban lãnh đạo phê duyệt và thực hiện tuyển dụng

 

Tạo đề xuất tuyển dụng như thế nào?

 

Để quản lý các đề xuất tuyển dụng trên 1Office, bạn theo dõi các bước sau:

Bước 1.  Cài đặt quy trình duyệt đề xuất tuyển dụng

Bước 2.  Hướng dẫn tạo đề xuất tuyển dụng

Bước 3.  Quản lý đề xuất tuyển dụng

 

Bước 1. Cài đặt quy trình duyệt đề xuất tuyển dụng

 

Sau khi tạo một đề xuất tuyển dụng, đề xuất này sẽ được gửi tới ban lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận phê duyệt, sau đó mới thực hiện các tính năng tiếp theo. Vì vậy, để sử dụng các tính năng quản lý đề xuất tuyển dụng, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt cho đề xuất tuyển dụng như sau:

  • Chọn vào biểu tượng mũi tên cạnh biểu tượng avatar > Chọn Cài đặt hệ thống -> Tự động 
  • Trong màn hình cài đặt -> Chọn Duyệt đối tượng
  • Chọn biểu tượng   (góc trái màn hình)
  • Thực hiện cài đặt quy trình duyệt đề xuất tuyển dụng
  • Chọn Cập nhật để lưu lại (Xem thêm hướng dẫn cài đặt duyệt động tại Cài đặt duyệt)

 

 

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Tiêu đề Nhập tên quy trình duyệt
2 Đối tượng Chọn đối tượng “Đề xuất tuyển dụng”
3 Người theo dõi Là người sẽ xem và nhận thông báo quy trình này

 

Bước 2. Tạo đề xuất tuyển dụng

 

  • Kích vào biểu tượng menu > Chọn Tuyển dụng 
  • Chọn Đề xuất tuyển dụng > Chọn biểu tượng   (góc trái màn hình)
  • Nhập các trường thông tin cần thiết
  • Chọn Cập nhật để lưu lại

Trường thông tin có dấu * đỏ là trường bắt buộc nhập thông tin

 

 

Các trường cần lưu ý:

STT

Tên trường Mô tả
1 Vị trí, phòng ban Chọn vị trí, phòng cần đề xuất tuyển
3 Hạn tuyển Là thời hạn mà đề xuất có hiệu lực. Ngoài ra, nếu không muốn ràng buộc về hạn, bạn tích chọn vào ô Tuyển đến khi đủ. Khi đó, đề xuất sẽ có hiệu lực cho tới khi tuyển đủ số lượng yêu cầu
4 Số lượng Nhập số lượng nhân viên cần tuyển

 

Bước 3. Quản lý đề xuất tuyển dụng

 

Tính năng quản lý đề xuất tuyển dụng trên 1Office sẽ hỗ trợ bạn những công việc sau: Duyệt đề xuất, tạo chiến dịch tuyển dụng, gia hạn cho đề xuất

 

STT Tên tính năng Quyền Mô tả
1 Duyệt đề xuất Người được phân quyền quản lý tất cả

Người được cài đặt trong quy trình duyệt

Người có quyền quản lý tất cả và người có quyền duyệt nhận được thông báo duyệt, thực hiện kiểm tra thông tin trong đề xuất và quyết định có duyệt đề xuất này hay không
2 Tạo chiến dịch tuyển dụng Người quản lý Khi một đề xuất được duyệt, người được phân quyền quản lý đề xuất sẽ tạo trực tiếp chiến dịch tuyển dụng từ đề xuất đó

 

Ngoài các tác vụ trên, để dễ dàng cho việc theo dõi và quản lý, 1Office phân chia chiến dịch theo các loại trạng thái sau:

STT Trạng thái Mô tả
1 Chờ duyệt Ngay sau khi 1 đề xuất được tạo ra, nó sẽ có trạng thái Chờ duyệt và gửi tới những người đã được cài đặt duyệt ở bước 1
2 Đã duyệt Sau khi được duyệt, đề xuất sẽ có trạng thái Đã duyệt, lúc này sẽ không được phép Sửa/Xóa đề xuất
3 Không duyệt Nếu người quản lý không duyệt thì đề xuất có trạng thái Không duyệt
4 Đang tuyển Với những đề xuất đã được duyệt, nếu có chiến dịch nào gán với đề xuất, có nghĩa là đề xuất này đang được thực hiện tuyển dụng. Vì vậy đề xuất sẽ có trạng thái Đang tuyển
5 Hoàn thành Bất cứ một đề xuất nào cũng cần đưa ra số lượng nhân sự cần tuyển thêm. Khi số lượng ứng viên trúng tuyển bằng số lượng yêu cầu thì đề xuất chuyển sang trạng thái Hoàn thành
6 Quá hạn Nếu một đề xuất tới hạn tuyển nhưng vẫn chưa tuyển đủ số lượng yêu cầu thì sẽ tự động chuyển sang trạng thái Quá hạn

Cập nhật lần cuối vào ngày 14/09/2020